Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

Yargı Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararı: 2010/17918 E. 27/04/2011, 2011/6801 K.
Tüketici Hakem Heyetleri mahkeme niteliği taşımamaktadır.
Tebligatın süre yönünden reedi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlali kararı. (2019)


Mehmet İmrek- TBMM Dilekçe Komisyonu-Banka Ücretleri Hakkında Konuşması-Tutanak (PDF)
T.Bankalar Birliği-Tüketicileri Banka Masrafları Hakkında Bilgilendirme (PDF)
Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün, Mahkemeye gitmesinler, parayı veriyoruz açıklaması (PDF)

DANIŞTAY KARARLARI
Hesap işletim ücreti- İptal kararı (2018)

KREDİ KULLANAN KİŞİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE, KALAN KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ İÇİN KEFİLLERİNE BAŞVURULAMAZ.
(MAHKEME ve YARGITAY KARARI ÖRNEĞİ)

1- Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi - Karar Örneği- (PDF)
2- Yargıtay 13. Hukuk Dairesi - Karar Örneği- (PDF)

ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN AVANS FAİZİ TALEP EDİLEBİLİR.
(MAHKEME ve YARGITAY KARARI ÖRNEĞİ)

1- Ankara 7. Tüketici Mahkemesi - Karar Örneği- (PDF)
2- Yargıtay 13. Hukuk Dairesi - Karar Örneğ- (PDF) 

KAYIP KAÇAK ELEKTRİK KARARLARI
1-Elektrik Dağıtım Şirketinin Hukuka Aykırı Olarak Abonenin Elektriğini Kesmesi (2015)
2-Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi Adli Yargının, İptali İşlemi İdari Yargının Görev Alanıdır (2015)
3- TRT Payı Dışındaki Kayıp Kaçak vd. Bedellerin İadesi Kararı-Yargıtay 3. HD. (2016)

DANIŞTAY KARARLARI
1-AVM'lerde İlk Üç Saat Ücretsiz Otopark-Danıştay 8. Daire Kararı- 2009


KİRACI ve MAL SAHİBİ İHTİLAFLARI- YARGITAY KARARLARI
1-Kira Bedelinin PTT Havalesi İle Ödenmesi-Havalenin Kabul Edilmemesi-Yargıtay 6. HD. Kararı-2016
2-Kira Akdinin İhbar İle Feshi-Yargıtay 6. HD. Kararı-2016 
3-Kira Akdinin İhbar İle Feshi-Yargıtay 6. HD. Kararı- 2016


İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI
1-İcra Ödeme Emri Ekinde Dayanak Belgenin Olmaması-Davanın Reddi Kararı-İst. 9. İcra HK. Mh. Kararı-2016
2- Alacak Tutarının Alacaklının Bankadaki Hesabanı Yatırılması-Alacaklıya SMS Bilgilendirmesi- Bilgilendirmenin Vekiline Yapılması Kararı-İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi- (2016)


1-YARGITAY KARARLARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
1-Fazlayaİlişkin Hakların Saklı Tutulması, Islahla Miktarın Artırılması Yargıtay HGK. 2015 Kararı
2-Arsa Sahibinin TOKİ Olması Halinde, Yüklenici İle Birlikte Konut Alan Tüketiciye Karşı Kural Olarak Sorumlu Olacağı Yargıtay HGK. 2015 Kararı
3-Kişinin Kimlik Bilgilerinin Rızası Dışında Kullanılması-Manevi Tazminat-Yargıtay HGK. Kararı- 2016
4-Bir İhtilafın Tüketici Mahkemesinin Görevi İçinde Olması İçin, Bir Tarafın Tüketici, Karşı Tarafın Meslekten Satıcı Olması Gerekir-Yargıtay HGK-Kararı (2014)
5-Kira Geliri Elde Etmek Veya Tekrar Satmak İçin Konut Alan Kişi, Tüketici Sıfatı Taşımayacağından; Uyuşmazlığın 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilemeyeceği, Davanın Ticaret Mahkemesi Görev Alanı İçerisinde Olduğu-Yargıtay HGK Kararı- (2010)

21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-Temyiz Süresinin Tefhim Tarihinde Değil Tebliğ Tarihinden İtibaren Başlaması Yargıtay 21. HD. 2015-Kararı

20. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-İcra Takibinin İptali-Görevli Mahkeme Tüketici mi- Hukuk mu Yargıtay 20. HD. 2015 Kararı


19. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-Tüketicinin Kredi Kartını Kullanarak ATM-den Nakit Para Çekmesi-Yargıtay 19. HD. Karar-2015


13. HUKUK DAİRESİ KARARLARI

3-Ölen Kredi Borçlusunun Borcunu, Sigorta Şirketi Öder Yargıtay 13. HD. 2015 Kararı
6-Bankanın Dosya Masrafı BilgileriniVermemesi, Muarazanın Giderilmesi, Vekâlet Ücreti Yargıtay 13. HD. 2015 Kararı
7-Sıfır Araç, Boyalı Parçalar Hakkaniyet İndirimi Kararı-Yargıtay 13.HD.
8-Sıfır Aracın Kapısından Ses Gelmesi Kararı- Yargıtay 13. HD.
9-Ayıplı Televizyon Satışında, TV'nin Sağlam Satıldığı İddiası Kararı- Yargıtay 13. HD.
10-Satın Alınan Daireden Çıkan Eksikler, Ayıplı Ya Da Eksik İfa Kararı- Yargıtay 13. HD.
11-Kredi Yeniden Yapılandırma Davası Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2013 Kararı
12-Vekaletnamede Baro Pulunun Olmaması-Kanun Yararına Bozma- Yargıtay 13. HD. 2014 Kararı 
13-Dava Şartı Yokluğu-Yargıtay 13.HD. 2015-Kararı
14-Belirsiz Alacak-Islah Tarihi İtibariyle Faiz-Yargıtay 13. HD. 2015-Kararı
15-Tüketicinin Hakem Heyetine Gitmeden İcra Takibi Yapması-Yargıtay 13.HD. 2015-Kararı
20-KesintilerinYapıldığı Tarihten İtibaren Faiz İstenilebileceği - Yargıtay 13. HD. KanunYararına Bozma 2014- Kararı 
21-KesintilerinYapıldığı Tarihten İtibaren Faiz İstenilebileceği - Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ve Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010- Kararları 
22-Sigorta Primi  Kesintisi Dekontu İle Poliçeside İbraz Edilmeli. Yargıtay 13. HD. 2014-Kararı
23-Banka Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi, Açılan Dava Da Yetkilidir. Yargıtay 13. HD. Kararı- 2015
24-Belirsiz Alacak-Dava Şartı Yokluğu-Yargıtay 13. HD. Kararı-2015
25-Konut Kredisi (Erken Ödeme) Yeniden Yapılandırma-Yargıtay 13. HD. Kararı- 2011
26-Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Tarihinden İtibaren "Avans Faizi" ne Karar Verebilir-Yargıtay 13. HD. Kararı- 2011
27-Eski Kiracının Su, Elektrik ve Doğalgazı Kaçak Kullanımından Doğan Borçları Nedeniyle Mal Sahibi ve Yeni Kiracının Bu Borçtan Dolayı Sorumlu Tutulamayacağı- Yargıtay 13. HD. Kararı- (2011)
28-Kefil aynı zamanda borçlunun yasal mirasçısı olup borçlu ölmüş ise önce borçluya müracaat şartı aranmayacaktır-Yargıtay 13. HD. Kararı- (2014)
29-Tasarruf amacıyla 6 adet daire alan Tüketici sayılamaz. Ancak adliyedeki tek Asliye Hukuk Mahkemesi'de bu davada görevsizlik kararı veremez-Yargıtay 13. HD. Kararı- (2015)
30-Tüketici Hakem Heyetinde Baro Temsilcisi Olarak Görev Alan Avukat, Aynı Karara Yönelik Olarak Açılan Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Davasında, Davalı Vekili Olarak Görev Yapması Mümkün Değildir. Yargıtay 13. HD- (2014)
 


13. HUKUK DAİRESİNİN  KANUN YARARINA BOZMA KARARLARI
Kanun Yararına Bozma kararları sonuca tesir etmeyen kararlar olup önceki yargı kararını değiştirmeyen bir hüküm niteliğidir.

1-Dava Değerinin Yanlış Yazılması, Sonra Islah İle Eksiltilmesi Kararı-2015
2-Krediden Alınan Ekspertiz Ücreti Belgelendirildiğinden İade Edilmesi Kararı-2015
3-Faizin Ödeme Tarihi İle Değil, Dava Tarihi veya Islah Tarihlerine Göre Belirlenmesi Kararı-2015
4-İnternet Üzerinden Yanlış Yazılan Fiyattan Satılan Ürün Kararı-2015
5-Dava Konusu Dosya Masrafı Alacağının Dava Tarihinden Önce Ödenmesi-2015
6-Cep Telefonu Bedelinin İadesi THH Kararının İptali-2015
7-Aktif Husumette Yanlış Tarafın Yazılması ve Değiştirilmesi İçin Mehil Verilmemesi-2015
8-THH'nin Kararında Yanlış Bankayı Taraf Göstermesi, Sonra Düzeltmesi-2015
9-Vekaletnamede Baro Pulunun Olmaması-Kanun Yararına Bozma- Yargıtay 13. HD. Kararı 2014
10-Belirsiz Alacak Olarak Açılmış Davada Talep Edilen Miktar Yönünden Feragata Gidilebilir-Yargıtay 13. HD. Kararı- 2015
11-Alacaklı Şirketlerin, Borçlu Tüketicilere İlamsız İcra Takibi Başlatamayacağı Kararı- 2015
12-Mahkemenin Yetki Alanındaki Konuda Tüketici Hakem Heyetinin "İtirazın İptaline" İlişkin Karar Verme Yetkisi Yoktur. Yargıtay 13. HD. Kararı- 2015
13-Maktu Vekalet Ücreti, Asıl Alacaktan Fazla Olamaz-Yargıtay 13. HD. Kararı- (2014)
14-Tüketici Hakem Heyetinde Kendisini Vekil İle Temsil Eden Tüketiciye Vekalet Ücretine Hükmedilip, Hükmedilemeyeceği-Yargıtay 13. HD. Kararı- (2014) (Kanun Yararına Bozma)
15-Konutun Geç Teslim Edilmesi Sebebiyle Mahrum Kalınan Kira Bedelinin Tazmin Edilmesi- Yargıtay 13. HD. Kararı (2017) (Kanun Yararına Bozma)


12. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-Ev Eşyalarının Haczi İle İlgili Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2013-Kararı
2-Ev Eşyalarının Haczi İle İlgili Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014-Kararı
3-Ev Eşyasının Haczi- Haczedilmezlik Şikayeti Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015-Kararı
4-Borçlunun Akrabalarına Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi-Yargıtay 12. HD. 2015-Kararı
5-Tebliğ İmkansızlığı-Usulsüz Tebliğ Yargıtay 12. HD. 2015 Kararı 
6-Maaş üzerine konulan haciz ve alacaklının her ay icra dosyasına gelen parayı alması ile zamanaşımı kesilmez. Yargıtay 12. HD. Kararı- (2014)

11. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-Emekli Maaşına Haciz Konulamaz Yargıtay 11. HD. Kararı (PDF)
2-Ticari Kredi-Masraf Kesintilerinin İadesi-Yargıtay 11. HD. 2014 Kararı
3-Kredi Borçlusu Emeklinin,  Hesabına Alacaklı Bankanın Bloke Koyması Yargıtay 11. HD. Kararı (2015)
4-Vadesiz Mevduat Hesabından, Hesap İşletim Ücreti Alınamaz-Yargıtay 11. HD. Kararı (2015)
5-Banka Kendisine Emanet Edilen Paradan Sorumludur-Yargıtay 11. HD. Kararı (2013)
6-Kargo Taşımacılığı Tüketici Kanunu Kapsamındadır- Yargıtay 11. HD. Kararı (2018)

 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-Islaha İlişkin İlkeler Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı-2014

8. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-İlamlı İcra Takibinde, İlama Aykırılığın Süresiz Şikayete Tabi Olduğu Yargıtay 8. HD. 2015 Kararı
2-Banka İcra Takibinden Önce Ödeme Yaptığını Alacaklıya Bildirmek Zorundadır-Yargıtay 8. HD. Kararı-2013

6. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-Kirada Muacelliyet Olmaz-Yargıtay 6. HD. 2015 Kararı

4. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-Duruşmaya Katılmayan Avukata Vekalet Ücreti-Yargıtay 4. HD. 2016 Kararı

3. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
1-Kat Karşılığı İnşaat, Adi Yazılı Sözleşme, Tespit yada Tazminat Davası Yargıtay 3. HD. 2015 Kararı
2-Baro Pulunun Vekaletnemede Bulunmaması, Dava Şartı Yokluğunda Usulden Reddi Yargıtay 3.HD.-2012 Kararı
3-Elektrik Kayıp Kaçak Bedeli Yargıtay 3. HD. Kararı (2016)
4-Su Aboneliğinde, Abone Tüketicinin Mekanik veya Kartlı Sayaç Kullanma Tercih Hakkının İdarece Kullandırılmaması-Yargıtay 3. HD. Kararı- 2015
5-Hasta Tüketici-Diş ve Çene Tedavisi-Eser Sözleşmesi-Tüketici Mahkemesi Görevli-Yargıtay 3. HD. Kararı- 2015
2-KREDİ YENİDEN YAPILANDIRMA BEDELİ İADESİ KARARLARI
Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı (2012)
Ankara 7. Tüketici Mahkemesi Kararı (2011)

3-TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

3.1-KREDİ KARTI AİDATI İADESİ KARARLARI

1-Alanya THH-2015 Kararı-Kredi Kartı Aidatı "PDF"
2-Melikgazi THH-2015 Kararı- Kredi Kartı Aidatı "PDF"
3-Buca THH-2015 Kararı-Kredi Kartı Aiadatı "PDF"
4-Akdeniz THH-2015 Kararı-Kredi Kartı Aidatı "PDF"
5-Ataşehir THH-2015 Kararı-Kredi Kartı Aidatı "PDF"
6-Ataşehir THH-2015 Kararı-Kredi Kartı Aidatı "PDF"
7-Şehzadeler THH-2015 Kararı-Kredi Kartı Aidatı "PDF"
8-Bayrampaşa THH-2015 Kararı-Kredi Kartı Aidatı "PDF"
9-Orhangazi THH-2015 Kararı-6502'ye Göre Değil, 4077 Sayılı Kanuna Göre Karar. "PDF"
10-Atakum THH-2016 Kararı-Kredi Kartı Aidatı "PDF" 

3.2-DOSYA MASRAFI İADESİ KARARLARI 
1-Melikgazi THH-2015 Kararı-Dosya Masrafı-1 "PDF"
2-Melikgazi THH-2015 Kararı-Dosya Masrafı-2 "PDF"
3-Alanya THH-2015 Kararı-Dosya Masrafı-1 "PDF"
4-Alanya THH-2015 Kararı-Dosya Masrafı-2 "PDF"
5-Alanya THH-2015 Kararı-Dosya Masrafı-3 "PDF"
6-Marmara Ereğlisi THH-2015 Kararı-Dosya Masrafı "PDF"
7-Ataşehir THH-2015 Kararı-Dosya Masrafı "PDF"
8-Şehzadeler THH-2015 Kararı-Dosya Masrafı "PDF"
9-İnegöl THH-2016 Kararı- Dosya Masrafı "PDF"  

3.3-DİĞER KARARLAR
1-Pendik THH-2015 Kararı- Devre Tatil "PDF"
2-Kartepe THH-2015 Kararı-Mesafeli Sözleşmeler "PDF" 
3-Kartepe THH-2016 Kararı-Ayıplı LED TV-Sözleşmenin Feshi-Borçsuzluk Kararı "PDF"

4-KURUL KARARLARI
BTK-(BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM KURUMU ) KARARLARI
1-GSM firmalarının bayileri kanalıyla tarife paket üyeliği, katma değerli hizmet alımı, cihaz ekipmanlarının teslimi ve fesih işlemlerinde tüketicileri yükümlülük altına sokan işlemlerin bayiler tarafından ispatlanabilir şekilde kayıt altına alınması şartı getirildi. (2015)


EPDK KARARLARI
1-Elektrik Sayaç bedeli alınamaz 2013 yılı kararı.

HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI
1-Hazine Müsteşarlığı Doğalgazlı Şofbenlerden Doğan Hasarlardan Sorumluluk 2015 Kararı

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets