Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

Dilekçe Örnekleri


ÖNEMLİ NOT: 

GÜZEL YAZILMIŞ BİR DİLEKÇE BAŞVURUNUN ANAHTARIDIR. BU BAKIMDAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE veya TÜKETİCİ MAHKEMESİ veya GENEL MAHKEMELERE BAŞVURURKEN BU HUSUSA DİKKAT EDİNİZ!!!

ÖRNEK DİLEKÇE:

Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeler, başvuranın talebi ile bağlıdır. Yani buralara başvurduğunuzda ne talep ettiyseniz o talep doğrultusunda karar verilir. Örneğin; malın ayıpsız yenisiyle değişimini talep ettiyseniz DEĞİŞİMİNE, veya bedel iadesi talep ettiyseniz  BEDEL İADESİNE karar verilir. Veya REDDİ yönünde karar verilir.

Kaymakamlıklardaki İlçe Heyetlerine 2016 yılı için 2.320 TL'nin altına kadar başvurular zorunludur.

Valiliklerdeki İl Heyetlerine 3.480 TL'nin altına kadar başvurular zorunludur.

Büyükşehirlerde, 2.320 TL'nin üzeri, 3.480 TL'nin altında ise İl Hakem heyetine başvurular zorunludur.

3.480 TL'nin üzeri veya miktarına bakılmaksızın maddi ve manevi tazminat talepli şikayetler için TÜKETİCİ MAHKEME'sine (bulunduğunuz ilde yoksa Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ) başvurabilirsiniz. Tüketici Mahkemelerine başvurularda "Peşin avans gideri adı altında 2016 yılı için yaklaşık 150-160 TL kadar bir masraf alınır.) Davayı kazandığınızda bu paranın size iadesine karar verilir.


==============================================

T.C. .......................... KAYMAKAMLIĞI/VALİLİĞİ

İl/İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na

Şikayetçi        : (Buraya ad ve soyadınız) ve (TC numaranızı) yazın.

Adresi             : (Buraya adres ve diğer iletişim bilgilerinizi yazın)

Şikayet Edilen: (Buraya şikayet ettiğiniz firmayı yazın)

Adresi             : (Buraya şikayet ettiğiniz firmanın adresini yazın)

Şikayet Tarihi: ..../..../201.. (Buraya  günün tarihini yazın)

Konu              : (Buraya ne konu hakkında şikayet ettiğinizi ve ne talep ettiğinizi yazın) talebimdir.

Açıklamalar   : (Bu alana alt alta maddeler halinde açık ve net olarak anlaşılabilir şekilde şikayetinizi yazın) Uzun yazmayınız..!

1-) .................................................

2-) .................................................

Hukuki Sebepler    : 6502 Sayılı Tüketici Kanunu ve diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller      : Sözleşme, Garanti Belgesi, Fatura, Servis Fişi, Ödeme Belegesi, Yazışmalar, İhtarname, Cayma Bildirimi, Tanık, Bilirkişi ve bilcümle Kanuni deliller.

Sonuç ve Talep        : Sunulu sebepler ve ekli delillerimiz ışığında; (Buraya ne talep ettiğinizi yazın)

................................................................................................... karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Şikayet Eden: ...............................

İmza   : .....................................

EKLERİ:

1-) .........

2-) .........

========================================================

Bloğumuzda verilen dilekçeler içerik olarak kişiye mahsus olarak düzenlenmemiştir. Şeklen örnek olması bakımından içeriğini kendi açıklamalarınız ve talepleriniz doğrultusunda düzenleyiniz.

Kira Sözleşmesi (Kontrat) PDF Olarak İndir.

İCRA TAKİP TALEBİ FORM ÖRNEKLERİ ve TEBLİGAT ZARFI ÖRNEĞİ

Takip evrakları, üstten alta doğru sıralanacak şekilde dosya içinde aşağıdaki gibi yer almalıdır.
İlamlı takipler için; (Mahkeme ve Tüketici Hakem Heyeti)
1-      Takip talebi (1 Adet)
2-      İcra emri (3 Adet)
3-    İlam aslı (Mahkemeden kesinleşme şerhi yazılı veya mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti. Tüketici Hakem Heyeti kararının aslı.)
Dosya içindeki evrakların düzeni kendinizin ve icra müdürün dosyayı kolayca inceleyebilmesi açısından önemlidir.
İcra formlarından birer örneği ayrı bir dosya içinde kendinizde saklayınız.

Takip evrakları, üstten alta doğru sıralanacak şekilde; İlamsız takiplerin için; 1- Takip talebi 2- Ödeme emri 3- Dayanak belge suretleri 4- Vekaletname İlamlı takipler için; 1-Takip talebi 2- Icra emri 3- İlam aslı (Veya mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti) 4- Vekâletname olacak şekilde dosyalanır. Sıralama dosyanın düzeni ve müdürün dosyayı kolayca inceleyebilmesi için önemlidir.

Kaynak Linki : http://hukukitavsiyeler.com/2015/01/icra-takip-dosyasi-nasil-hazirlanir/
Takip evrakları, üstten alta doğru sıralanacak şekilde; İlamsız takiplerin için; 1- Takip talebi 2- Ödeme emri 3- Dayanak belge suretleri 4- Vekaletname İlamlı takipler için; 1-Takip talebi 2- Icra emri 3- İlam aslı (Veya mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti) 4- Vekâletname olacak şekilde dosyalanır. Sıralama dosyanın düzeni ve müdürün dosyayı kolayca inceleyebilmesi için önemlidir.

Kaynak Linki : http://hukukitavsiyeler.com/2015/01/icra-takip-dosyasi-nasil-hazirlanir/

Lütfen dikkat!!! Tüketici Hakem Heyeti veya Mahkeme kararı asıllarını hiçbir surette satıcıya vermeyiniz... Çünkü bu kararların bir örneği taraf olan satıcıya da tebliğ edilmektedir. Ancak bazı kötü niyetli satıcılar, bu kararların kendilerine gelmediğini söyleyerek bu kararın kendilerine getirilmesini ve inceledikten sonra ödeme veya değişim yapacaklarını söylemektedirler... Aslında bunun böyle olmadığını, amacın elinizdeki mahkeme veya tüketici hakem heyeti kararını elinizden alarak satıcı hakkında icra takibi yapmamanızı sağlamaktır.

PDF Olarak İNDİR.

WORD Olarak İNDİR. 

 

Dilekçe örnektir. Kesin sonuç vermediği durumda sorumluluğumuz yoktur.

Dilekçe Örnekleri:

SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

Evinde Engelli Bakıma Muhtaç Hastası Olanlar; Bakıma Muhtaç Aylığı Almak İçin Başvuru Dilekçesi Örneği.

A- İHTARNAMELER:

Güncel İHTARNAME Örneği.

Ayıplı Mal İhtarnamesi Örneği

Ayıplı Hizmet İhtarnamesi Örneği

Garantili Mal İhtarnamesi Örneği

Tamire verilen ürün 20 iş gününü geçerse (İhtarname) Örneği

İpotek Terkini İhtarname Örneği

B- TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ:

İlk 6 Ay İçinde Ayıplı Çıkan Mal Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneği. (PDF)(DOCX)

Kredi Dosya Masrafı Dilekçesi Örneği (PDF)

Elektrik Kayıp-Kaçak Bedeli Dilekçesi Örneği

Kredi Kartı Aidatı Hakem Heyeti Dilekçesi Örneği "PDF"

Kredi Kartı Aidatı hakem Heyeti Dilekçesi Örneği "WORD" 

Tamire verilen ürün 20 iş gününü geçerse (Hakem Heyeti Dilekçe) Örneği

Ayıplı Ayakkabı (Hakem Heyeti Dilekçe) Örneği

Cayma Bildirimi (Dilekçesi) Örneği.

Elektrik Sayaç Bedeli İadesi Hakem Heyeti Dilekçesi Örneği 


 

C- MAHKEME DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ:

Bekletme- Mazeret Dilekçesi Örneği

Gider Avansı İadesi Dilekçe Örneği

Islah Dilekçesi Örneği

Baz İstasyonu Dava Dilekçesi örneği

Elektrik Sayaç Bedeli iadesi hakem heyeti dilekçesi örneği - See more at: http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com/2013/10/elektrik-sayac-bedeli-iadesi-hakem.html#sthash.DPBd2hq6.dpuf

Veraset İlamı Talep Dilekçesi 

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği

Menfi Tespit Dava Dilekçesi Örneği

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

Müracaata Bırakılmış Davayı Yenileme Dilekçesi Örneği 

Davanın Yenilenmesi Talep Dilekçesi (HMK.150. Md.)

Tüketici Mahkemesinde Birleştirme Talepli Ek Dava Dilekçesi

Davanın Konusuz Kalması Dilekçesi

Mahkemeye Davadan "Feragat" dilekçesi Örneği

Bilirkişiyi Şikayet Dilekçesi Örneği 

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Mahkemeye "Mazeret" dilekçesi Örneği 

İpotek Terkini Dava Dilekçesi Örneği.

Erken Ödeme Bedeli "Yapılandırma" Mahkeme dilekçesi Örneği

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Talebi Tüketici Mahkemesi Dilekçesi Örneği "PDF" 

Görevli Mahkemeye Davanın Gönderilmesi Dilekçesi Örneği

Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan dava da, harca esas değere bakılarak davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Yargıtay 13. HD Kararı-2015

D- CUMHURİYET SAVCILIĞINA DİLEKÇE:

"HACKER" Saldırısı- Bilişim Suçu Cumhuriyet Savcılığına Dilekçe Örneğini (PDF) İndir. 

Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu Dilekçesi 

Emekli Maaşına Haciz İşlemi Yapan Memuru Cumhuriyet Savcılığına Şikayet

 

E- YARGITAY TEMYİZ DİLEKÇESİ:

Yargıtay Temyiz Dilekçesi Örneği 

Tehir-İcra Talepli Yargıtay'a Başvuru Dilekçesi Örneği.

 

Elektrik Sayaç Bedeli iadesi hakem heyeti dilekçesi örneği - See more at: http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com/2013/10/elektrik-sayac-bedeli-iadesi-hakem.html#sthash.DPBd2hq6.dpuf

F- FİRMA veya KURUMLARA DİLEKÇE:

Mahkeme Kaleminden; Dosyadan Evrak Fotokopisi Alma Dilekçesi

Elektrik Dağıtım Şirketine Başvuru; Elektrik Dağıtım Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği. 

Aboneliğin İptali ve Sözleşmenin Feshi Bildirimi (Dilekçe) Örneği

 

Mahkemeye "Mazeret" Dilekçesi Örneği

G- İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE:

Mahkemeye "Mazeret" Dilekçesi Örneği
Mahkemeye "Mazeret" Dilekçesi Örneği

İcra Müdürlüğüne "Mal Beyanı" dilekçesi Örneği

Kesinleşmiş Tüketici Hakem Heyeti Kararının İcra Takibine Konulması Dilekçesi

İcra Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği (PDF)

İcra Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği (Sayfadan kes kopyala yapıştır)

 

H- KANUN YARARINA BOZMA (ADALET BAKANLIĞI'NA) BAŞVURU DİLEKÇESİ:

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği  (PDF)

I- İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ:

İstinaf Dilekçesi Örneği.

İ- ARABULUCULUK BAŞVURU DİLEKÇESİ:

Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi Örneği.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets