Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

Tüketici Mahkemesinde Birleştirme Talepli Ek Dava Dilekçesi


Tüketici Mahkemesinde Birleştirme Talepli Ek Dava Dilekçesi Örneği.
(İlk davada "fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması" sonrasında Birleştirme Talepli Ek Dava)

ÖRNEK DİLEKÇE:………………………. NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE,

BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR.

BİRLEŞTİRME TALEBİNDE
BULUNAN (DAVACI )           : ………………………………….. (TC: ………………………..)
    …………………………………………………………………...


VEKİLİ                                  : Av. ……………………………... (TC: ………………………..)
  …………………………………………………………………....

DAVALI                                : ……………BANKASI A.Ş.
………………………………………………………………

D.KONUSU                 : İlk davada saklı tutulan fazlaya ilişkin haklarımız sebebiyle “……,00.-TL” bakiye alacağın davalıdan tahsili ve bu dosyanın ……. 2. Tüketici Mahkemesi’nin 201…./…… Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR        :

1-) Müvekkilin, ………. tarihinde davalı bankadan kullandığı konut kredisi sözleşmesi açılışında; “dosya masrafı, ekspertiz ücreti, hizmet bedeli vb. adı altında masraf kesintileri ve bu masraf kesintileriyle birlikte (BSMV) kesintileri tahsil edilmiştir. Kesinti alacak miktarını tam ve kesin belirleyebilme kabiliyetimiz davalı bankanın krediye ilişkin belgeleri vermemesi sebebiyle mümkün olmadığından; HMK. 107. Maddesi gereğince fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutarak ve şimdilik ……..,00 TL’nin iadesi ve bu tutara ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizininde eklenerek birlikte müvekkile iadesi ve “Belirsiz alacağın tespiti ve tahsili” için davamızı açmış idik.

2-) …………….. 2. Tüketici Mahkemesi'nin 201…./…… Esas, sayılı dosyasında görülen davamız hakkında yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde, ……. tarihli bilirkişi raporu alınmış ve bu rapor içeriğinde toplamda …….,00.-TL alacağımızın olduğu tespit olunmuştur.

3-) Bu defa bilirkişinin raporu doğrultusunda tespit olunan …………..,00 TL miktar üzerinden, “ilk davada talep ettiğimiz ………,00.-TL' nin tenzili neticesinde, bakiye ……,00.-TL” alacağımızın tahsili hususunda işbu ek davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : 6502 Sayılı Kanun, HMK., BK. ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER       : ……….. 2. Tüketici Mahkemesi’nin 201…./….. Esas, …. tarih ve 201../… Karar sayılı dava dosyası ve sair deliller.

SONUÇ ve İSTEM                : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;
1-) Evvelemirde………. 2. Tüketici Mahkemesi'nin 201..../…… Esas sayılı dosyasına ek mahiyette olan bu davamızın ilk davayla BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2-) Bakiye “…….,00.-TL” nin de ilk dava tarihinden itibaren işleyecek (Merkez Bankası) avans faizi, yargılama giderleri ve vekâlet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederim. …./…./201…

Davacı (Vekili)
Av. ……………………


EKLERİ                     :
1-       Onanmış Vekâletname Örneği.
2-       ……. 2. Tüketici Mhk. sinin 201../…. E., ….. T., 201…/……. K. Sayılı Karar Örneği.
  
*****TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ*****
https://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com.tr/ 
facebook.com/tuketicihukukuakademisi.blog    

                      NOT: Dilekçe örnektir. İçeriğini kendinize göre uyarlayınız...                                              

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets