Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

Dosya Masrafı


KREDİ DOSYA MASRAFLARINI NASIL GERİ ALABİLİRSİNİZ!!!

*****Lütfen aşağıdaki bilgilendirmeyi ve yönermeyi dikkatlice okuyunuz...


ÖNEMLİ NOT: 

Tüketici, Konut kredisinin kalan borcunu yeniden yapılandırmış ve Bankada buradan kredi yapılandırma bedeli, refinansman bedeli vb. adı altında kesintisi yapmış ise alınan bu bedeli de geri alabilirsiniz. Hatta bazı bankaların kredinin kalan borcunun yapılandırmasında, % 2 erken ödeme cezası aldığı da bilinmektedir. Halbuki burada borç kapatma yoktur. Dolayısıyla alınan bu bedelinde yargı yoluyla geri alınması mümkündür.

Dolayısıyla miktarı itibariyle 2.400 TL'nin altındaki bedel için İlçe Tüketici Hakem Heyetine, 2.400 TL'nin üstü ve 3.610 TL'nin altında ise İl Tüketici Hakem Heyetine ve 3.610 TL'yi aşan bir bedel ise bu durumda Tüketici Mahkemesine başvurarak bankanın yaptığı bu kesintiyi geri alabilirsiniz. (Not: Hakem heyeti parasal değerleri 2017 yılında geçerlidir. Bu miktarlar her yıl artırılmaktadır.)

Kredi yapılandırmasında alınan yüzde iki ceza bedelinin geri alınması dilekçesi örneği

Kredilerden  alınan “dosya  masrafı, ekspertiz,  kredi  yeniden yapılandırma, refinansman bedeli, manuel komisyon ücreti bedeli, vb.” bedeller bir yasal dayanak olmadan bankalar tarafından alındığından, banka tarafından alınmış tüm bu bedelleri geri alabilirsiniz. 

Ayrıca;

a-) Kredi borcunu bitirmiş olan tüketiciler ayrıca “İpotek Fekki” kesintisini de geri alabilirler.

b-) Ekspertiz bedelleri, bankalar tarafından 3. şahışlardan alınan bir hizmet olduğundan belgelendirilmesi halinde kesilen bu bedel bankadan talep edilemez. Ancak alınan bu bedelin tamamı veya kısmi olarak banka tarafından belgelendirilemez ise belgelendirilmeyen tutarın talep edilmesi halinde hakem heyeti veya tüketici mahkemesi tüketici lehine iadesine karar vermektedir.

c-) Diğer önemli husus ise sigorta kesintileridir. (Hayat Sigortası, İşsizlik Sigortası, Kredi Mevduat Hesabı Güvence Sigortası, Konut Eşya Planı Sigortası vb.) gibi sigortalar zorunlu değildir. Banka tüketici ile müzakere etmeden bu tür sigortaları yapamaz. Sigorta primi kesintilerinin de bankalar tarafından zorunlu, haklı ve makul olarak alındığının belgelendirilmesi zorunludur. POLİÇE düzenlenmemiş ise bu bedelin iadesi alınabilmektedir. 


Ayrıca kredi aldığınız banka yerine farklı bir bankanın veya sigorta şirketinin güvence teminatından yararlanabilirsiniz. (DASK Sigortası Yasa gereği zorunludur, banka zorunlu kesinti olarak alabilir .)

Kredi  sözleşmesinin onaylı bir nüshasını banka tüketiciye vermek zorundadır. (5411/76- (1)Md.)

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilere satıcı/ sağlayıcıya ihtar yükümlülüğü getirmemiştir. Bu kanunun 5.md.’si (Haksız Şart) Tüketici ile müzakere edilmeden sözleşmede yer alan bir madde hükmünün tüketiciyi bağlayıcılığı yoktur, hükmündedir. Dolayısıyla sözleşmede tüketici aleyhine dengesizlik oluşturan sözleşme maddesi hükmü hukuken yok hükmündedir. Kaldı ki sözleşme hürriyeti serbestisi ilkesi tarafların özgür irade beyanı ile tesis edilmesiyle mümkündür. Güçlü olan taraf (Banka) sözleşmeyi yalınızca kendi çıkarlarını koruyucu nitelikte karşı taraf olan (Tüketiciye) dikte edemez.

Bankalar tarafından talep edilen masrafların HAKLI, MAKUL VE BELGELİ olması zorunludur. Bankalar ve finans kurumları belgelendirilmeyen veya soyut isimler altında tüketicilerden herhangi bir şekilde masraf adı altında ücret talep edemezler. Bankaların tüketicilerle yaptığı sözleşmelerde dilediği biçimde tüketicilerden ve diğer müşterilerden masraf komisyon adı altında ücret isteyebileceğine ilişkin hüküm bulunması bu sonucu değiştirmez. 

Bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz.

1-) Bankadan aldığınız kredinin sözleşmesi ile yapılan kesintileri gösteren hesap döküm cetveli veya dekontlarını 10 yıl süre ile mutlaka saklayınız. Çünkü bir haksızlık karşısında hakkınızı arayabilmeniz için bu belgelere ihtiyaç duyacaksınız. Banka bu belgeleri kredi esnasında vermekten imtina ederse mutlaka onaylanmış birer suretlerini isteyiniz. Kaldı ki YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’nin bir kararında Mahkemeye belge sunmayan tüketicinin aleyhine hükmolunan Mahkeme kararını ONAMIŞTIR.

2-) Aldığınız kredi/lerin sözleşme içeriği aynı bankadan olsa bile farklı hükümler içerebilir. Bu durumda yapılan kesintilerin iadesini geri alabilmeniz için ilgili merciye başvuru yaparken ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır.

3-) Parasal değerler bakımından;

     a-) Banka tarafından yapılan kesintinin miktarı belli ve değeri de 2016 yılı için 2.320 TL’nin altında ise ilçe kaymakamlıklarındaki tüketici hakem heyetine,

     b-) 2017 yılı için 3.610,00 TL'nin altındaki parasal değerli şikayetlerde İllerde Valilikler bünyesindeki Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem heyetlerine başvurulmalıdır.

     c-)  2017 yılında geçerli olmak kaydıyla 2.400 TL’nin üzeri ve 3.610 TL’nin altındaki bir şikayet için  Valilik bünyesindeki İl Ticaret Müdürlüğü Tüketici hakem heyetine, (Büyükşehir statüsünde ikamet edenler için) başvuruda bulunulmalıdır.
     
     d-) Kredi borç yapılandırmasında banka "erken ödeme" cezası bedeli adı altında herhangi bir ücret kesintisi yapamaz. Böyle kesinti yapıldıysa miktarına göre aşağıdaki mercilere başvurunuz.

YARGITAY KARARI 6 Ekim 2017 Tarihli ve 30202 Sayılı Resmî Gazete de Yayımlanmıştır.
KARARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Görüntünün olası içeriği: yazı

4-) Banka kesinti miktarı belli ve değeri 3.610 TL’nin (3.611,00 TL) üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesinde dava açılmalıdır. Tüketici Mahkemesi bulunmayan illerde (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) "ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ" ne başvuru yapılır.

5-) Kredi miktarını hatırlayan, ancak yapılan kesinti miktarını hatırlamayan tüketiciler; Tüketici Mahkemesinde HMK. Md. 107 ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (RG:27.11.2014 Sayı:29188) 22/1. md. ye göre “Belirsiz Alacak” davası açabilirler.

6-) Elinizde kredi ve kesintileri gösteren hiçbir belge yoksa Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemesine başvurmadan önce bu belgeleri mutlaka bankanızdan temin ediniz.

7-) Değerleri 2.400 TL’nin altında olan İlçe Tüketici Hakem Heyeti ve değeri 3.610 TL’nin altında olan İl Tüketici Hakem Heyeti Kararları kesindir ve bağlayıcıdır. Bu kararlar İİK. hükümlerine göre icra kabiliyetine haizdir. 

Taraflar Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı bir üst mercide 15 gün içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Yasal süresinde itirazı yapılmayan veya bir üst merci tarafından onan kararların temyizi kabil değildir.

8-) Kesinleşmiş Tüketici Hakem Heyeti kararları ile Tüketici Mahkemesi kararlarını icra marifetiyle tahsil edebilirsiniz.

9-) Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi kararları, taraflara ayrı ayrı tebliğ olarak edilmektedir. Hiçbir surette bu karar asıllarını bankalara elden vermeyiniz ve posta yoluyla göndermeyiniz..!

10-) EN ÖNEMLİ UYARIMIZ: Hukuk Danışmanlık şirketi adı altında kredilerinizden kesilen dosya masrafı ve kredi kartı aidatınızı biz sizin adınıza alıyoruz, bunun için ….. TL ödeyiniz, şeklindeki gelen telefon ve mesajlara itibar etmeyiniz, kimlik ve kart bilgileriniz vermeyiniz ve ödeme yapmayınız. Bu bir dolandırıcılıktır.

BİLGİ: İstanbul Adli Yargı sınırları içerisinde;
Çağlayan, Anadolu (Kartal) ve Bakırköy Adliye Saraylarında Tüketici Mahkemeleri Bulunmaktadır.

Bakırköy Tüketici Mahkemesi görev ve yetki alanında (Bakırköy, Bahçelievler, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu ilçeleri bulunmaktadır.) (HSK-19.07.2007 tarih ve 336 sayılı kararı ile)

HSYK Genel Kurul Kararı; 09/03/2014 tarihli ve 129 Sayılı karar uyarınca "BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ'nin yargı alanın, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmesine." karar verildiğinden BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ'nin yetki alanına (BAKIRKÖY, BÜYÜKÇEKMECE, KÜÇÜKÇEKMECE, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAŞAKŞEHİR, BEYLİKDÜZÜ, ESENLER, ESENYURT, GÜNGÖREN ve ZEYTİNBURNU) ilçeleri şeklinde olmuştur.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73/8. Maddesi: “Tüketici Mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.”

Tüketici Hakem Heyeti parasal değerleri her yıl değişmektedir.

SONUÇ OLARAK: Yukarıdaki açıklamalar ve yönlendirmeler bilgi amaçlı olup, hiçbir surette yargı kararı niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla Yargı mercilerine başvurularınızda farklı sonuç almanız halinde Tüketici Hukuku Akademisi’ni bağlayıcılığı yoktur.

Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır. 
Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçesi Örneği ve Yargı Kararı Örnekleri İçin Aşağıdaki Butonları Tıklayınız:


DOSYA MASRAFI DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN>>>>>>>>>  TIKLAYINIZ.

AVANS FAİZİ YARGITAY 13. HD. KARARI İÇİN >>>>> TIKLAYINIZ.
AVANS FAİZİ ANKARA 7. TÜK. MAHK. KARARI İÇİN>> TIKLAYINIZ.

DİĞER ÖRNEK YARGI KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır.
Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 Yargı Kararı Örnekleri:

Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararları
Yargı Kararları için  >>>>>>>>>>>>>> TIKLAYINIZ.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets