Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

Soru/Cevap

Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır. Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. - See more at: http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com.tr/2014/08/kredi-dosya-masraflarn-geri-alrsnz.html#more Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win

Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win


 LÜTFEN DİKKAT!


Bu sayfadaki bilgiler Tüketici Hukuku Akademisi bloğuna aittir.
Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kısmen dahi olsa alıntı yapılamaz ve yazılı mecralarda kullanılamaz.

Bu sayfa ve bilgiler Tüketici Hukuku Akademisi Blog Yöneticisi ve Editörü Mehmet İMREK, tarafından hazırlanmıştır.Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır. Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. - See more at: http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com.tr/2014/08/kredi-dosya-masraflarn-geri-alrsnz.html#more Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win

Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win
Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır. Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. - See more at: http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com.tr/2014/08/kredi-dosya-masraflarn-geri-alrsnz.html#more Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win

Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win
Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır. Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. - See more at: http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com.tr/2014/08/kredi-dosya-masraflarn-geri-alrsnz.html#more Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win

Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win
 
YENİ TÜKETİCİ KANUNU VE UYGULAMALARI İLE NELER DEĞİŞTİDeğişen ve gelişen günümüz koşulları tüketici hakları konusunda da yeniliklerin getirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu kapsamda AB Direktiflerine uyum sağlanması çerçevesinde bazı önemli değişiklikler getirildi… Kapıdan satış ve mesafeli satışlarda satıştan cayma süresi 7 günden 14 güne çıkarıldı. İlk defa taksitli satışlarda 7 gün içinde vazgeçme hakkı tanındı… Benzeri değişiklik konut kredilerinde de getirilerek 14 gün içinde bu krediden vazgeçme hakkı getirildi.Özellikle özel sipariş kapsamına giren diş, estetik cerrahisi, emlak komisyonculuğu ve sigortacılık ve benzeri gibi konu başlıklarında yeni haklar getirildi. Bunlar özellikle bankalar tarafından haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak kesilen değişik isimler altındaki yaklaşık 60 kaleme yakın ücret kesintileri ve 2012 yılından bu yana gizliliği deşifre edilen elektrik faturalarındaki yaklaşık 6 kalem ücret kesintileridir.

Tüm bunlar bir yasal zemin üzerine oturtularak tüketicinin korunması amaçlanmış ve bu doğrultuda tüketici dernekleri ve uzmanların görüşleri alınarak yeni tüketici kanunu taslağı hazırlanmıştı. Yeni kanun taslağı birçok konuda yeni tartışmaları da beraberinde getirmişti… Mesela kredi kartı aidatları, dosya masrafı ve benzeri bankacılık hizmeti kalemlerinden alınacak ücretlerin alınamayacağı algısı oluşturulmuştu… Bankaların tüketicilere aidatsız kredi kartı hizmeti vermesi hüküm altına alınmıştı. Fakat tüm bu söylemlerin uygulamada olamayacağı konusunda geniş bir görüş toplumda hâkimdi. Nitekim yeni tüketici kanunun bu fırtınalı dönemin ardında 7 Kasım 2013 tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamının onayına sunulmuştu. Yeni 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun onaylanarak Resmi Gazetenin 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayı nolu sayısında yayınlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Aradan geçen kısa bir zaman sonra BDDK tarafından hazırlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 3 Ekim 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte görüldü ki bankaların aldığı bazı ücret kalemlerinin ismi mutasyona uğrayarak yeni isimler almıştı.  Yani kısacası dağ fare doğurmuştu. Zaten bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardında hemen kaos başlamıştı… Tüketici Hakem Heyetleri bilgiden yoksun üyelerden oluştuğu için her şey raportörün insafına bırakılmıştı. Artan iş yükünün getirdiği sorunlar bu heyetleri çalışamaz hale getirmiş, çözüm merci olan bu kurullar sorun yaratan kurullara dönüşmüştü. Netice itibariyle tüketici hakem heyetleri çözümsüzlük mercileri olmuştur.

Diğer önemli bir husus ise şudur. Meblağı 2015 yılı için 2.200 TL’nin altında olan şikâyetler için ilçe hakem heyetlerine, 2.200 TL’nin üzeri ve 3.300 TL’nin altında olan şikâyetlerde il hakem heyetlerine başvuru yapılmasının zorunlu olması. İlk bakışta ne var bunda denilebilir. Buradaki sorun şu; örneğin bir bankadan diyelim ki 5.000 TL kredi aldınız ve banka bu krediden dosya masrafı, işlem masrafı ve benzeri adlar altında kesinti yapmış olsun. Çoğunlukla bankaların krediye ilişkin belge verme gibi bir alışkanlıkları yoktur. Alışkanlık diyorum zira 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 76/1. Maddesi bankaların kredi ve diğer işlemlere ilişkin belge verme mecburiyeti hükmü vardır. Dolayısıyla bu mecburiyeti yerine getiren banka sayısı yok denecek sayıda olduğu için belge verenler ile vermeyenlerin bir alışkanlık oluşturduklarını söylemek uçuk bir söylem olmasa gerek. Gelelim sorunun ne olduğuna; tüketicinin elinde belge olmaması demek yapılan kesinti miktarını belirleyememek demektir. Haliyle yapılan bu kesinti miktarının tespiti ve tahsili için yargı merciine başvurmak gerekecek. Şimdi burada kredi tutarı göz önüne alındığında haliyle Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekecektir. Başlangıçta dava şartı oluştuğu yönünde tensip zaptı taraflara tebliğ olunur. Dosya kesinti miktarlarını belirlemek için bilirkişiye gönderilir.. Bilirkişi inceleme neticesinde yaklaşık olarak 200 ile en fazla 400 TL arasında değişen miktarda bir kesintinin yapıldığını tespit ederek mahkemeye rapor sunar. Buraya dikkat edin şimdi; dava şartı oluşmuş, usul yerine getirilmiş esasa girilmiş ama o da ne tespit edilen kesinti miktarı mahkeme görev sınırı içinde değil. Kısa yoldan karar, dava şartı yokluğunda talebin reddine ve kesin olmak üzere tarafların yüzüne karşı okundu şeklinde kesin hüküm. Çık çıkabilirsen bu işin içinden… Tüketici dimyata pirince giderken evindeki bulgurundan oldu!

Bu karışıklığın giderilmesi şart. Yoksa daha çok tüketicinin canı yanacaktır. Çünkü yargı kendi içinde bir tutarsızlık sergilemektedir. Verilen kararlar tüketicilerin zihinlerini bulandırmakta, hak arama noktasında ister istemez korkular oluşmaktadır. Belirsiz olan kesinti miktarının tespit edilmesi için 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenmiş bir dava çeşididir. Kanunumuzda “belirsiz alacak davası”nı düzenleyen hüküm (m. 107), İsviçre Medenî Usul Kanu­nuna oldukça paraleldir. Bu madde hükmünü şu şekilde açıklamak gerekirse,

Belirsiz alacak davası, hukukî niteliği itibariyle bir eda davası­dır. Belirsiz alacak davası açılabilmesi için, davacının dava açacağı miktarı ya da değeri, tam ve kesin olarak gerçekten belirleyebilmesinin imkânsız olması ya da bu­nun kendisinden beklenememesi gerekir. Davacı açılacak davanın miktarını tam ve kesin olarak biliyorsa yahut bunu bilebilecek durumda ise, belirsiz alacak davası açılamaz.

Bu konu üzerinde yazmaya devam edeceğim. Şimdilik kısa bir girizgâh yaparak bu konun ne kadar önem arz ettiğini hatırlatmakta yarar gördüğümü belirtmek istedim.

Tüketicilere kısa yol bilgi vermek için aşağıda birkaç konu başlığında soru ve cevaplar ile yön vermeye çalışacağım.


BANKA KREDİ KARTI AİDATI ve KREDİ DOSYA MASRAFI MESELESİ

Dosya masrafının adı “kredi tahsis ücreti”, ipotek fek ücreti “taşınır taşınmaz rehin tesisi ücreti” adı olarak değiştirilmiştir. Bankadan aldığımız bir krediye ilişkin belge istemeniz halinde “Arşiv- Araştırma Ücreti” adı altında ücret ödeyeceğiz artık…

Mevcut kredi kartıma banka aidat alıyor, aidatsız kredi kartı talep edebilir miyim?
Hali hazırda kullandığınız kredi kartınızı bankanıza müracaat ederek aidatsız kredi kartı ile değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Banka müracaatıma rağmen aidatsız kredi kartı vermezse ne yapmalıyım?
Banka aidatsız kredi kartı vermek zorundadır. Kanuna rağmen bankanız aidatsız kredi kartını vermez ise bankanızı öncelikle BDDK ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne şikâyet ediniz.

Aldığım kredide banka dosya masrafı, komisyon ücreti vb. gibi değişik isimlerde kesintiler yaptı, bu kesintileri geri alabilir miyim?
Konut kredisi, bireysel kredi ve ihtiyaç kredisi gibi kredilerden alınan dosya masrafı ve benzeri isimler altındaki kesintileri geri alırsınız. Ancak bu kesintileri 3 Ekim 2014 tarihinden önce yapılmış ise alabilirsiniz. Çünkü BDDK’nın “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” yayınlandıktan sonra bankalar verdikleri bazı hizmet kalemlerinden ücret alabileceklerdir.

Kredi kartı hesabımdan “kredi kartı aidat bedeli” kesilmiş, bunu geri alabilir miyim?
Kredi kartı hesabınızdan alınan “kredi kartı aidat bedeli “ adı altındaki kesintileri geri alırsınız. Bu kesintiler BDDK’nın 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nden önce yapılmış ise geri alabilirsiniz. Ancak burada bazı Tüketici Hakem heyetleri tüketici lehine karar verse de, bankalar bunu Tüketici Mahkemesinde itiraz ederek iptal edebiliyorlar...

Geçmiş 10 yıla ait kredi kartı aidat bedeli ve dosya masraflarını geri alabilir miyiz?
Borçlar Kanunu 146. Maddesi alacakların 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğunu hükme bağlamıştır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ve Tüketici Mahkemeleri bu kanun maddesini dayanak alarak kredi kartı aidatı ve dosya masrafı gibi haksız ve hukuki dayanaktan yoksun kesilen bu alacakların geri alınabileceğini kesin hükme bağlamıştır.

Kredi kartı aidat kesintisi ve dosya masrafı vb. gibi kesintileri gösteren belgelerim elimde yok, bunları nasıl temin edebilirim, bu belgeler olmadan da yargı mercilerine başvuru yapabilir miyim?
Kredi kartı hesap ekstreleri bankalar tarafından her ay gönderilmektedir. Kredi dosya masrafları ve diğer kesintilerle ilgili belgeler çoğunlukla bankalar tarafından ya verilmez ya da verilen belgelerde hile ile gizlenebilmektedir. Her halükarda bu belgeleri bankadan isteme hakkına sahipsiniz. Zira 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 76/1. Maddesi belge verilmesini bankaya zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla bu kesintileri gösteren belgeler mutlaka olmalıdır.

Bankadan belge istedim benden … TL ücret istediler. Belgeyi alabilmek için bu parayı ödemek zorunda mıyım? Ödediğim bu parayı geri alabilir miyim?
Bankalardan belge istenmesi karşılığında ücret alındığı tespit edilmiştir. Bu alınan ücretlerin yasal bir dayanağı yoktur. Belge temini için bu parayı ödeyiniz ve makbuzunu saklayınız. Ödediğiniz bu parayı diğer alacaklarınız ile birlikte yargı merciine başvurarak geri alabilirsiniz.

Bankanın yaptığı bu kesintilerde faiz alabilir miyim?
Bankanın bu kesintilerinin ödeme tarihinden itibaren “avans faizi” ile birlikte talep edilmesi mümkündür. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ 2012/808 E., 04.12.2012 ve 2012/1370 K., HGK. 17/02/2010, 2010/13-93 E., 2010/88 K.; Yargıtay 13. HD. 18/07/2011, 2011/4736 E., 2011/11579 K.; 05/03/2013, 2013/4374 E., 2013/5267 K.)

Kredi kartı aidatı, dosya masrafı ve diğer mağduriyetlerimde nereye başvurmalıyım?
İlçe Kaymakamlıkları ve İl Valiliklerindeki “Tüketici Hakem Heyetleri” ile Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız. Tüketici Mahkemesi bulunmayan illerde “Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla”, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinin parasal sınırı ne kadar?
İlçe Kaymakamlıklarındaki Tüketici Hakem Heyetlerine 2017 yılı için 2.400 TL’nin altındaki,
İl Valiliklerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine 2.400 TL'nin üzeri, 3.610 TL’nin altındaki şikâyetlerde başvurmak zorunludur.

Büyükşehirlerde 2.400 TL'nin üzeri, 3.610 TL'nin altındaki şikayetlerde başvurular zorunludur.
Örnek: İstanbul Esenler ilçesinde ikamet eden tüketici 2016 yılı için (Resmi Gazete:Tarih 21 Aralık 2015 Pazartesi Sayı:29569) 2.400 TL’ye kadar İlçe Kaymakamlığındaki Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir. Eğer bedel bu miktarı aşıyor ve 3.610 TL’nin de altında kalan bir bedel ise Valilikteki Tüketici Hakem Heyetine başvurmalıdır.

Çankırı il merkezinde ikamet eden bir tüketici 2017 yılı için 3.610 TL’ye kadar Valilikteki Tüketici Hakem Heyetine başvurmalıdır. Çankırı Ilgaz ilçesindeki bir tüketici 2017 yılı için 2.400 TL’nin altındaki şikâyeti için İlçe Kaymakamlığındaki Tüketici Hakem Heyetine başvurmalıdır.

3.610 TL Üzeri ve miktarı ne olursa olsun manevi tazminat talebi bulunan tüm başvurular Tüketici Mahkemesine yapılır.

Diğer ve en önemli ayrıntı ise şudur;
Diyelim ki bir bankadan 20.000 TL kredi aldınız. Banka bu krediden toplamda 1.000 TL “dosya masrafı, komisyon ücreti vs.” adlar altında kesinti yapmış olsun. Elinizde bu kesintileri gösteren kredi sözleşmesi, kesintileri gösteren makbuz veya ekstre ile krediye ilişkin diğer belgeler olsun. Bu durumda nereye başvuru yapılmalıdır?

Kredide kesilen miktar 1.000 TL ve belgeli olduğundan tüketici hakem heyetine başvurulmalıdır. Veya kredi miktarı 20.000 TL ancak kesinti olmasına rağmen miktar bilinmiyor ve belgelendirilemiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?

Öncelikle iki husus göz önüne alınarak yargı mercii belirlenmelidir. Yani kredi miktarı ve krediden kesilen tutar. Kredi miktarı tüketici hakem heyetinin parasal sınırı üzerinde olduğundan ve kesinti miktarı da belirlenemediğinden bu durumda Tüketici Mahkemesinde dava açılmalıdır. Çünkü alacak miktarının tespiti için mahkemede dava açılması şarttır. Ancak 6502 Sayılı Tüketici Kanunu, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27 Kasım 2014 Sayı: 29188) md: 22/1. de alacak miktarı belirsiz ise Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılır hükmündedir. Dolayısıyla Tüketici Mahkemesinde veya Tüketici Hakem Heyetinde “Belirsiz Alacak ve Tespit” davası açılmalıdır. HMK. Madde-107

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ KAYIP KAÇAK MESELESİ

Son günlerin gündemini meşgul eden diğer önemli konusu ise elektrik faturalarında alınan kayıp kaçak bedeli ve diğer kesintilerdir. Buradaki kafa karışıklığı ne yazık ki netleştirilememiştir..! Zira kayıp kaçak bedelinin alınması ve faturalara bölgelerine göre değişen oranlarda yansıtılması konusunda kararı veren kurum EPDK’dır. EPDK idari bir kurum olduğundan idari işlemlerin iptali için başvurulacak merci Danıştay’dır.

Ancak mülga 4077 sayılı ve yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 2. Maddesi bu kanunun kapsamını tanımlarken “Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” Hükmünü amirdir. Diğer bir anlatımla elektrik hizmetini veren ve satan tacir konumunda olan bir elektrik perakende satış şirketi ile bu hizmeti satın alan tüketici vardır. Dolayısıyla bir tarafı tüketici diğer tarafı tacir olan ihtilafların çözümü için başvurulacak merci haliyle kanunda belirtilen şekliyle Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleridir. Zaten Tüketici Hakem Heyetleri kayıp kaçak bedeli ve diğer kesintilerin iadesi için başvuran tüketicilerin lehine karar vermektedirler. Bu karara karşı itirazda bulunan elektrik satış firmalarının Tüketici Mahkemelerinde kaybettiklerini birçok kararlarda görmekteyiz. Hatta Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinin emsal teşkil edecek son kararı kayıp kaçak bedelinin alınmasının hukuksuzluğunu gözler önüne sermiştir.

Kayıp kaçak bedeli ne zaman elektrik faturalarına yansıtıldı?
EPDK 28 Aralık 2010 tarih ve 2977-2998 sayılı kurul kararları ile kayıp kaçak elektrik bedellerinin 21 dağıtım şirketinin bölgesindeki kayıp kaçak oranlarına göre uygulanması yönünde karar almıştır.

Bu karar gereğince elektrik faturalarında 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kayıp kaçak bedeli yansıtılmaya başlatıldı. Elektrik faturalarında kayıp kaçak bedeli Nisan 2011 tarihinde ayrıntılı olarak yer aldı. Bunun fark edilmesi ve çeşitli kesimlerden gelen tepkiler üzerine EPDK yeni bir karar alarak bundan böyle elektrik faturalarında kayıp kaçak bedelinin bulunduğu ayrıntının yer almaması yönünde bir karar yayınladı. Böylelikle kayıp kaçak bedeli faturalarda gizlenmiş oldu…

Kayıp kaçak bedeli geri alınabilir mi?
Son Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile bu bedellerin alınabileceği kesinlik kazanmıştır. YHGK-2013/7-2454 E. 21.05.2014 Tarih 2014/679 K.

Kayıp kaçak bedelleri geriye dönük 10 yıl olarak alınabilir mi?
Hayır. Çünkü kayıp kaçak bedelleri elektrik faturalarına 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yansıtılmaya başladı. Dolayısıyla bu tarihe kadar olan kesilmiş bedelleri talep edebiliriz.

Elektrik faturası ve ödeme belgelerim yok, bu belgeleri nereden temin edebilirim?
Elektrik dağıtım şirketleri yasa gereği son bir yıla ait dönemin faturalarını vermek zorundadır. Bu durumda bulunduğunuz ildeki elektrik dağıtım şirketine başvurmalısınız.

Elimde faturalarım olmadan da yargı mercilerine başvursam sonuç alabilir miyim?
Elektrik abonesi tüketiciler mutlaka elektrik faturası ve ödeme belgelerini 10 yıl saklamalıdır. Bu belgeleri saklamak ileride yaşayabileceğimiz bir sorunun çözümünde önem kazanacaktır. Bugün olduğu gibi elinde elektrik faturası ve ödeme belgesi olan tüketiciler başvuru yaptıkları Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemelerinde kısa sürede sonuç alabileceklerdir.

Kiracıyım, elektrik faturaları adıma değil ödediğim kayıp kaçak bedellerini alabilir miyim?
Adınıza düzenlenmemiş elektrik faturalarından alınan bu bedelleri alamazsınız. Ev sahibiniz adına geliyorsa bu başvuruyu ev sahibi yapmalıdır.

Kayıp kaçak ve diğer kesintiler için nereye başvurmalıyım?
Elektrikte kayıp kaçak bedeli yasallaşmıştır. Faturalara yansıtılan bu ücreti geri alabilmek mümkün değildir.

Önemli Not: Televizyon ve Radyo reklamları ile Cep telefonlarına gelen SMS’lerde geriye dönük 10 yıllık kredi kartı aidatı, dosya masrafı ve kayıp kaçak bedellerini sizin adınıza kesin olarak alıyoruz. Bunun için …. Numarayı arayınız şeklindeki reklam tuzaklarına aldanmayınız. Bu bir dolandırıcılıktır.

Mehmet İMREK
Tüketici Hukuku Akademisi
Blog:http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com
https://www.facebook.com/tuketicihukukuakademisi.blog

Önemli Not: Tüketici Hakem heyetlerinin parasal sınırları her yıl Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Belirlenen miktarlar 1 Ocak'ta başlayarak 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir.
Yıllara Göre Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınırı
   Yılı                                İlçe THH                          İl THH 
2010 Yılı........................   938,75......................... 2.450,67 TL'dir.
2011 Yılı........................ 1.031,87........................ 2.693,78 TL'dir.
2012 Yılı........................ 1.161,67 ....................... 3.032,65 TL'dir.
2013 Yılı........................ 1.191,52 ....................... 3.110,58 TL'dir.
2014 Yılı........................ 1.272,19 ....................... 3.321,17 TL'dir. (28 Mayıs 2014 tarihine kadar) 
2014 Yılı........................ 2.000,00 ....................... 3.000,00 TL'dir. (31 Aralık 2014 tarihine kadar)
2015 Yılı........................ 2.200,00 ....................... 3.300,00 TL'dir. (1 Ocak 2015- 31 Aralık 2015)
2016 Yılı........................ 2.320,00 ....................... 3.480,00 TL'dir. (1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016)
2017 Yılı........................ 2.400,00 ....................... 3.610,00 TL'dir. (1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017) 


27 Aralık 2014  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29218
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68
İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: TGM-2014/2)
Parasal Sınırlar
MADDE 1 (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince;
Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

İDARİ PARA CEZALARI MİKTARLARI

27 Aralık 2014  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29218
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: TGM-2014/1)
Ceza miktarları
MADDE 1 (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

6502 sayılı Kanun'un 77 nci Maddesinin;
28/5/2014-31/12/2014
TL
1/1/2015-31/12/2015
TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı
200
220
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı
200
220
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı
1.000
1.101
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı
20.000  
22.022
1.000  
1.101
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı
100.000  
110.110
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı
200  
220
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı
100.000  
110.110
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı
5.000.000  
5.505.500
500.000  
550.550
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı
5.000
5.505
100.000
110.110
10.000
11.011
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı
100.000
110.110
10.000
11.011
1.000
1.101
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı
10.000
11.011
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı
10.000
11.011
200.000
220.220
5.000
5.505
5.000
5.505
100.000
110.110
50.000
55.055
50.000
55.055
25.000
27.527
5.000
5.505
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı
5.000
5.505
50.000
55.055
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı
100.000
110.110
5.000
5.505
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı
25.000
27.527
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı
200
220
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları
1.000 – 50.000
1.101 – 55.055
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları
25.000 – 100.000.000
27.527 – 110.110.000

Yürürlük
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets