Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

20 Mayıs 2017 Cumartesi

İstanbulkart depozito bedelinin iadesine karar verilemez.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandığı temassız İstanbulkart'tan alınan depozito bedeli 10 TL mahkemelik oldu.

Günlük hareketli nüfusuyla yaklaşık 16 milyon olan İstanbul'da vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandığı temassız İstanbulkart'tan alınan depozito bedeli 10 TL' nin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvuruda bulundu.

Tüketici Hakem Heyeti başvuruyu haklı bularak  talep ettiği 10 TL'nin tüketiciye iadesine karar verdi. Sözkonusu hakem heyeti kararının iptali için bir üst merci Tüketici Mahkemesinde dava açan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu karara itiraz ederek kararın iptalini talep etti. Ancak İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi, Tüketici Hakem heyeti kararında herhangi bir kanuna aykırılık bulmayarak İETT tarafından açılan itiraz davasını red etti. Bunun üzerine İETT sözkonusu mahkeme kararını da "Kanun Yararına Bozma" istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ilk derece mahkemesince verilen kararın kanuna aykırılık teşkil ettiğini ve kart arzının, kullanıcılara bir kolaylık sağladığını, davacının bu kartın üretimi için, dava dışı bir şirketle sözleşme yapıp, bir maliyet oluşturduğunu, uygulamanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir işletim bedelinin ortaya çıktığını, tüketicinin dava konusu kartı alma konusunda mecbur bırakılmadığını, alternatif kartlarla ulaşım hizmetlerinden yararlanma imkânı olduğunun ve bilirkişi raporunda da bu hususun belirtildiğini belirterek iade yönündeki tüketici hakem heyeti kararını onayan mahkeme kararını bozdu.

T.C.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi        
Esas No          : 2016/31315
Karar No       : 2017/1420
Karar Tarihi : 06.02.2017

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ           : İst. 1. Tüketici Mahkemesi
TARİHİ          : 08.12.2015
NUMARASI  : 2013/1132- 2015/1319

Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacının başvurusu üzerine süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı vekili, 07.03.2011 tarih ve 374 sayılı kararı ile ... Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığınca, birçok alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan ...'ın satışı sırasında kart bedeli olarak davalı/tüketiciden alınan 10 TL'nin iadesine karar verildiğini, kart bedeli alınmasına ilişkin uygulamanın 4077 sayılı Tüketici ‘nin Korunması Hakkındaki Kanun'a aykırılık içermediğini ileri sürerek, anılan kararın itirazen iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, bedel alınmasına ilişkin işlemin, 4077 sayılı Kanunun 5/3 maddesine aykırılık taşıdığını, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının yerinde olduğunu beyanla, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, miktar itibariyle kesin nitelikteki bu karar davacının başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin " ... adıyla satışı yapılan ürünün, satış işlemi sırasında davalı/tüketiciden kart bedeli olarak alınan 10 TL'nin iadesine " ilişkin 07.03.2011 tarih ve 374 sayılı kararının itirazen iptaline ilişkindir. Mahkemece, " ... şu anda sadece ulaşım hizmetlerin de faal bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Alternatif olarak 1,2,3,5, ve 50 geçişlik sınırlı kart alınarak kullanılabildiği, sınırlı kartla ...'ın sağladığı aktarmalı geçiş, abonman geçişi, indirimli geçiş, ücretsiz geçiş ve kademeli ücretlendirme özelliklerinden faydalanılamadığı anlaşılmıştır. " şekliyle, herhangi bir bilgi ve belgeye bağlı kalınmaksızın tespit yapılıp, Belediyelerin hizmet sunduğu tüketiciye, bir hizmet için ayrıca başka bir mal veya hizmeti satması ve de geri iade alırken bu mal veya hizmetin depozito bedelini geri ödememesinin yasalara ve hukuka aykırı bir eylem olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hemen belirtilmelidir ki, ilke olarak, karşılıksız olarak tüketiciden alınan bedelin iade edilmesi gerektiği açıktır. O halde, somut olayda alınan bedelin, neye karşılık alındığının tespiti önem arzetmektedir. Dava konusu kartın, davacı ... ... ... ve ... İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( .... ) tarafından, temassız kart teknolojisine dayalı olarak elektronik ücret toplama işlemlerine hasren geliştirilip, diğer alternatif elektronik biletlere göre; kara, deniz ve raylı sistemlere özgü şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinde kullanım kolaylığı sağlaması ve belirli şartlar dahilinde aktarma imkanı sunmasının yanı sıra, kartın aynı zamanda Belediye tarafından verilen değişik hizmet alanlarında da bir ödeme aracı olarak tasarlanmış olduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu haliyle kart arzının, kullanıcılara bir kolaylık sağladığı tartışmasızdır. Öte yandan, davacının bu kartın üretimi için, dava dışı bir şirketle sözleşme yapıp, bir maliyet oluşturduğu da görülmektedir. Keza, uygulamanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir işletim bedelinin ortaya çıkacağı tartışmasızdır. Diğer yandan, bilirkişi raporuna göre, tüketici dava konusu kartı alma konusunda mecbur bırakılmamış, alternatif kartlarla ulaşım hizmetlerinden yararlanma imkânı açık tutulmuştur. Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, dava konusu kartla ilgili bedel alınmasında kanuna aykırılık bulunmamaktadır. Buna göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, İstanbul 1.Tüketici Mahkemesi'nin 08.12.2015 tarih 2013/1132 E. ve 2015/1319 K. sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 06/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets