Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Başkasına ait kimlik bilgisi ile sahte hat açılması ve manevi tazminat

Başkasına ait kimlik bilgisi ile sahte hat açılması manevi tazminat kararı.

Başkasına ait kimlik bilgileri ile sahte telefon hatları açılmaktadır. Bu hatlar
üzerinden dolandırıcılık ve diğer suçlar işlenebilmektedir. Hatta adına hat açılmış kişi bundan çoğu kez habersizdir ve ancak adına açılan bir icra dosyası ya da işlenen bir suçtan dolayı savcılıktan gelen çağrı yazısı ile haberdar olabilmektedir.

Tüm bu mağduriyetleri yaşamamak için herkesin bir E-Devlet şifresi alması artık şarttır. E-Devlet üzerinden BTK Hat Sorgulaması yaparak adınıza kayıtlı bulunan telefon hatlarını öğrenebileceksiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, vakit geçirmeden Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak gerekir.

Özü: Davalı şirketin acentesi olan dava dışı şirketler kimlik belgelerini alıp sözleşmeyi bayii olarak imzalarken gerekli özeni göstermemiştir. …İletişim Hizmetleri A.Ş., bayiisini iyi seçmemek ve onu yeterince eğitip denetlememekle davacının zarara uğramasına neden olmuştur. Şu durumda, davalı şirket, acentesinin yapmış olduğu işlem dolayısıyla davacının oluşan zararından işlemi yapan bayiyle birlikte müteselsilen sorumludur.

T.C.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
Esas No : 2014/8322
Karar No : 2015/4029
Karar Tarihi : 01.04.2015


• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN GİDERİLMESİ
• BAŞKASINA AİT KİMLİK BELGESİYLE ABONELİK YAPILMASI
• NÜFUS CÜZDANININ FOTOKOPİSİYLE İŞLEM YAPMAK
• ŞİRKET VE ACENTENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU
• MANEVİ TAZMİNAT

• TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 24
• TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 25


"İçtihat Metni"

Davacı M.. U.. vekili Avukat A..S.. tarafından, davalı T.. A... aleyhine 27/07/2012 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 26/12/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istem reddedilmiş, karar; davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dışı üçüncü kişiler tarafından ne şekilde temin edildiği belli olmayan nüfus cüzdan fotokopisi kullanılmak sureti ile adına kayıtlı hatların davalı şirketten satın alındığını, bu telefon hatlarının üçüncü kişiler tarafından çeşitli suçlarda kullanılması nedeniyle adli ve idari merciler önünde ifade vermek zorunda kaldığını belirterek, uğradığı manevi zararın giderilmesini istemiştir.

Davalı ise, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının kimlik bilgilerinin haksız şekilde kullanımının davalı şirket tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddianın kanıtlanamadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.


Davacının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi ile davalı şirketin acentesi olan dava dışı şirketler tarafından abonelik sözleşmesi imzalanmış ve dava dışı şahıslarca telefon hattı satın alınmıştır. Davalı şirketin acentesi olan dava dışı şirketler kimlik belgelerini alıp sözleşmeyi bayii olarak imzalarken gerekli özeni göstermemiştir. T.. A..., bayiisini iyi seçmemek ve onu yeterince eğitip denetlememekle davacının zarara uğramasına neden olmuştur. Şu durumda, davalı şirket, acentesinin yapmış olduğu işlem dolayısıyla davacının oluşan zararından işlemi yapan bayi ile birlikte müteselsilen sorumludur. Davacı davasını müteselsil sorumlulardan her ikisine birlikte yöneltebileceği gibi, dilerse bunlardan sadece bir tanesine karşı da dava açabilir. Mahkemece zarar kapsamı belirlenip uygun miktarda manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmiş olması doğru olmamış, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets