Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

13 Mayıs 2017 Cumartesi

ATM' de kart bilgilerinin 3. kişilerce kopyalanması ile oluşan zarardan banka sorumludurATM’ ye Müdahale Edilmesi- Kart Bilgilerinin Kopyalanması- Bankanın Objektif Özen Yükümlülüğünü İhlal Etmesi Nedeniyle Zararın Tamamından Sorumlu Olduğu.

ÖZÜ: Bankalar objektif özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden doğan hafif kusurlarından dahi sorumludur. Davalı bankanın, davacının kredi kartı ile kullanılarak yapılan harcamaların tamamından sorumlu tutulması gerekir. Davacının kart bilgilerinin kopyalanarak, hesabındaki paranın 3. kişi tarafından sahtecilik yoluyla harcama yapılması vakıası, bankanın objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağının kurulmasına yeterli olan olgular olup, meydana gelen zararın tamamından davalı bankanın sorumlu olduğu.T.C.
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi        
Esas No           : 2016/476
Karar No        : 2016/8319
Karar Tarihi  : 05.05.2016

"İçtihat Metni"

TARİHİ           : 07/07/2015
NUMARASI    : 2014/1861-2015/1727
DAVACI         : ... vek. Av. ....
DAVALI         :

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın ATM'sinden para çekme işlemi sırasında, üçüncü kişilerin ATM'ye müdahalesi nedeniyle kart bilgilerinin kopyalandığını, kart şifresinin tespit edildiğini, davalı bankanın güvenlik nedeniyle sorumlu olduğunu ileri sürerek üçüncü kişiler tarafından yapılıp müvekkilinden tahsil edilen harcamaların avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin zarar nedeniyle kusurunun bulunmadığını, üzerine düşen güvenlik önlemlerini aldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre, davalı bankanın yeterli güvenlik önlemi almaması nedeniyle olaydan sorumlu olduğu, davacının ise şahsi kart bilgilerini muhafaza etme yükümlülüğünü ihlal ettiği, haksız olarak elde edilen kredi kartının kullanımının aynı zamanda kart şifresinin de bilinmesi ile mümkün olduğu, davacının müterafik kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince ayrı ayrı temiz edilmiştir.

Dava, kredi kartından dolayı uğranılan zararın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, alınan bilirkişi raporlarında tarafların %50 oranında kusurlu oldukları belirtilmiş, davacının müterafik kusurlu olduğu dikkate alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı bankanın, günümüzün en son teknolojik gelişmelerinden yararlanmak suretiyle alması gereken güvenlik tedbirlerinin tümünü almamış olduğu, bundan dolayı sisteminde güvenlik zafiyeti oluştuğu bilirkişi raporunda yer alan açıklamalardan anlaşılmaktadır. Bankalar objektif özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden doğan hafif kusurlarından dahi sorumludur. Davalı bankanın, davacının kredi kartı ile kullanılarak yapılan harcamaların tamamından sorumlu tutulması gerekir. Davacının kart bilgilerinin kopyalanarak, hesabındaki paranın 3. kişi tarafından sahtecilik yoluyla harcama yapılması vakıası, bankanın objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağının kurulmasına yeterli olan olgular olup, meydana gelen zararın tamamından davalı bankanın sorumlu olması nedeniyle yanılgılı gerekçeyle davalının müterafik kusurlu olarak kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine peşin harcın istek halinde iadesine, 05.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets