Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

8 Şubat 2016 Pazartesi

Dilekçe Hakkının Kullanılması ve Yasal Haklarımız.

Dilekçe Hakkının Kullanılması ve Yasal Haklarımız. 

Türk Anayasa’sının 74. Maddesi, vatandaşa kamu kurumlarına, yetkili makamlara ve T.B.M.M. ye yazı ile başvurma hakkı vermiştir... Ve aynı zamanda son yapılan değişiklik ile başvuru yapılan makama, vatandaşların kendileriyle ilgili başvuruların sonucunu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir, hükmünü amirdir. Anayasanın verdiği bu hakkı 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu munzam bir düzenleme maddeleri ile hüküm altına almıştır.

Ayrıca vatandaşların değişik konulardaki şikâyetler için Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dilekçe Komisyonuna da dilekçe ile başvurma hakkı vardır. Yine 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu her ne kadar bilgi edinmeyle ilgili bir kanuni düzenleme olsa da, sorularımızı yazılı kâğıt veya elektronik ortamda bir nevi dilekçe başvurusu olarakta kabul edilebilir. Burada bilgi edinmenin kapsamı ile diğer dilekçeli başvurular arasındaki fark, bilgi edinme kurulundan bilgi almaya yönelik oluşudur. Eğer bu kurul kanunda belirtildiği gibi 15 gün içinde (Resmi tatil günleri hariç) cevap vermez veya verilen cevap başvurucuya yeterli gelmez ise vatandaş, bu kez Bilgi Edinme Üst Kuruluna şikâyet edebilmektedir.

Resmi makamlara dilekçe ile başvururken, dilekçeyi alan evrak birimi başvuru dilekçesini evrak kayıt defterine işleyerek kayıt numarası verir ve takibin bu numara üzerinden yapılacağına ilişkin başvurucuya alındı belgesi verir. Ya da aynı dilekçenin başka nüshasına bu alındı kaydını yapar. Görevli kanunda belirtilen eksiklikler dışında hiçbir şekilde dilekçeyi kabul etmemezlik yapamaz. Zira bu vatandaşın dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi olarak Türk Ceza Kanunun 121. Maddesinde tanımını bulmuştur. Ancak bu kanun maddesine aykırı şekilde hareket edildiği de kamuoyunun bildiği bir gerçektir. 

Özellikle görevli memurun alt-üst hiyerarşisi içinde görev yükümlülüğü ve sorumluluğu bilinci içerisinde hareket etmemesi veya diğer sebeplerle kanuna aykırı şekilde bilerek ya da bilmeyerek hareket etmesi suçtur. Bu kanuna aykırılıklar en çok bir kamu makamı olan Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurularda yapıldığını söylersek, abartmamış oluruz. Zira bu gerçeklik ayan beyan gün gibi ortadadır. Vatandaşın başvurusunu keyfi şekilde almayan görevli veya dilekçenin alındığına ilişkin tüketiciye alındı belgesinin verilmemesi veya haksız ve hiçbir hukuki gerekçeyle izah edilemeyecek şekilde tüketicilerden masraf istenmesi veya kırtasiye malzemesi istenmesini sayabiliriz.

Tüm bu anlatılanlardan ortaya şu sonuç çıkmaktadır; vatandaşın dilekçe hakkı her türlü engel çıkartılarak engellenmektedir. Bu durumda 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanununda ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlarda bir değişiklik yapılması artık kaçınılmazdır. Diğer bir anlatımla vatandaş ilgili kuruma dilekçe ile başvurduğunda, dilekçenin alındığına ilişkin kaydın yapıldığının gelişen teknolojilerde kullanılarak elektronik ortamda muhataplarına iletilmelidir. Bunun yöntemi sesli ileti, sms mesajı veya e-posta iletisi şeklinde olarak sayabiliriz.

Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınırları ve İdari Para Cezaları 2016 Yılında Geçerli Olmak Kaydıyla Artırıldı.

1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olacak şekilde Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınırlar artırıldı. Yüzde 5,58 oranında artış yapılarak il ve ilçelerin aşağıda gösterilen parasal sınırlarda başvuruları kabul edilebileceği belirlendi. Aynı oranda artış 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesine göre idari para cezalarında da 2016 yılında uygulanacak şekilde artırılmış oldu.
 
Bu artışlara göre;
2016 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırı
İlçelerde
0,01 TL’den
2.320,00 TL’ye kadar
İllerde
0,01 TL’den
3.480,00 TL’ye kadar
Büyükşehirlerde
2.320,00 TL’nin üzeri
3.480,00 TL’nin altına kadar
İdari para cezaları da aşağıdaki gibi artırılmıştır.

Tüketici Hukuku Akademisi
(Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İMREK)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets