Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

8 Ekim 2014 Çarşamba

Kredi kartı aidatını nasıl geri alabilirsiniz.


Kredi kartı aidatını nasıl geri alabilirsiniz?

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bankaların aidatsız kredi kartı vermesini hükme bağlamıştır.

Buna göre tüketicilerin müşterisi oldukları bankalarından aidatı olmayan bir kredi kartını isteme hakkı vardır.

Bu yasayla birlikte  BDDK tarafından Resmi Gazetenin 3 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayı nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmelik bankaların aşağıdaki hizmetlerinde ücret almalarını yasalllaştırmıştır.


Ürün veya Hizmet Sınıflandırmaları
1. Bireysel Krediler
1.1. Tahsis Ücreti
1.2. Ekspertiz Ücreti
1.3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti
2. Mevduat/Katılım Fonu
2.1. Hesap İşletim Ücreti
2.2. Para Çekme Ücreti
3. Para Transferleri
3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti
3.2. Havale Ücreti
3.3. Swift Ücreti
4. Kredi Kartları
4.1. Yıllık Üyelik Ücreti
4.2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
4.3. Kart Yenileme Ücreti
4.4. Nakit Avans Çekim Ücreti
5. Diğer
5.1. Kiralık Kasa Ücreti
5.2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti
5.3. Fatura Ödeme Ücreti
5.4. Arşiv - Araştırma Ücreti
5.5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti
5.6. Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti
5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler
5.8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler

Ancak BDDK'nın resmi gazetenin 29138 nolu sayısında yayımlanan yönetmeliği 3 Ekim 2014 tarihine kadar bankalarca alınmış olan kredi kartı aidatına bir dayanak teşkil etmemektedir. Zira yönetmelik bu tarihte yayımlandığı için ancak bu tarihten sonra bankalar yasal olarak kredi kartı aidatı kesintisi yapabileceklerdir.

Peki bu tarihe kadar kesilen kredi kartı aidatlarını nasıl geri alabilirsiniz?

LÜTFEN DİKKAT: Kredi kartınızdan yapılan bu kesintiler BDDK'nın Resmi Gazetenin 3 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayı nolu sayısında yayınlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nden önce yapılmışsa aşağıdaki yolu izleyiniz.

ÖNEMLİ UYARIDIR: Bu sayfadaki bilgiler ve yönlendirme bilgi amaçlıdır. Yargı mercilerine başvurularda farklı sonuçlarda alınabilmektedir. Kesin yargı kararı niteliği taşımayan bu bilgilendirme neticesinde ve aksine çıkacak bir yargı kararı sonucunda TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ blog sayfasının hukuken bir sorumluluğu ve bağlayıcılığı yoktur. 
1-Elinizde kredi kartı aidatı kesintilerini gösteren hesap ekstresi, ödediğinize dair makbuz, kredi kartı sözleşmesi vb. gibi belgeler (Mutlaka olmalı) ile ikamet ettiğiniz yerdeki ilçe kaymakamlığı veya il valiliğindeki Tüketici Hakem Heyetine bir dilekçe ile başvurarak geri alabileceksiniz.

2-Elinizde kesintileri gösteren bir belge yoksa bunu bankadan temin ediniz. Bankalar kredi kartı sözleşmesi ve diğer belgeleri 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 76/1. Md. sine göre vermek zorundadır.

3-Danışmanlık Firmasından aradıklarını söyleyip veya radyo ve televizyonlarda reklamları yapılarak "dosya masrafı ve kredi kartı aidatlarınızı geriye dönük 10 yıl olarak geri alıyoruz" şeklindeki yapılan reklamlara asla inanmayınız, para göndermeyiniz, kredi kartı ve kimlik bilgilerinizi kesinlikle vermeyiniz. Bu bir dolandırıcılık türüdür.

Hatta bu firmaları REKLAM KURULU BAŞKANLIĞI'na şikayet ediniz.

Adres: Reklam Kurulu Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 9. Km. 
TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat:15-18 ANKARA-06530

Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır.
Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır.
Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
- See more at: http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com.tr/2014/08/kredi-dosya-masraflarn-geri-alrsnz.html#more

BİZİ FACEBOOK'TAN "BEĞEN" YAPARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.


DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. ............................. Kaymakamlığı/Valiliği
Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na

Başvuruda Bulunan Şikayetçi    : .................................... (TC No: .....................)
Adres&İletişim Bilgileri            : .........................................................................
                                                     Gsm No: .................... E-Posta: ......................

Şikayet Edilen Banka                : .................................... Bankası A.Ş.
Adres&İletişim Bilgileri            : .......................................................................

Şikayetin Parasal Değeri           : ........................ TL

Şikayetin Konusu                      : .................... nolu kredi kartımdan şikayet edilen banka tarafından haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak kesilen ......................... TL kredi kartı aidat bedeli vs. adı altındaki kesintilerin, ödeme tarihinden itibaren avans faizinin de eklenerek birlikte  tahsili talebidir.

Açıklamalar                              :
1- Şikayetçi, ......................... Bankası A.Ş. nin .............. müşteri hesap ve ......................... nolu kredi kartı müşterisidir.
2- Şikayet edilen ...................... Bankasına ait bu .................... nolu kredi kartını ............ yılından itibaren kullanıyorum. Banka haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak kredi kartımdan ....../........ yılları arasında toplamda ................ TL kredi kartı aidat bedeli vs. adı altında kesintiler yapmıştır.
3- Yapılan bu kredi kartı aidat bedeli altındaki kesintiler BDDK tarafından Resmi Gazetenin 3 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayı nolu sayısında yayımlanarak yürülüğe giren "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nden önce tahsil edilmiştir.
4-Kredi kartı aidatı adı altındaki bu kesintilere ödeme tarihinden itibaren avans faizi talep etme hakkımız doğmuştur.
5- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. maddesi "Haksız Şart" hükmüne göre kesilen bu bedellerin tarafımıza iadesi için Tüketici Hakem Heyetinize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                   : 6502 Sayılı TKH Kanun, BK. ve sair ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller                   : Kredi kartı sözleşmesi, kesintileri gösterir hesap ekstresi, ödeme belgesi, banka sistem kayıtlarının incelenmesi, bilirkişi tetkiki ve bilcümle kanuni deliller.

Sonuç ve Talep                     : Sunulan nedenler ve bankadan celp olunacak belgeler ışığında;
1-Şikayetimizin KABULÜNE,
2-Şikayet Edilen Banka tarafından haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak kesilen ............... TL kredi kartı aidat bedeli vs. adlar altındaki kesintilere ödeme tarihinden itibaren avans faizinin de eklenerek birlikte tarafımıza İADESİNE,

karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ......./....../201...

Şikayet Başvurusunda Bulunanın
Adı ve Soyadı :..........................
İmzası             :..........................


Ekleri:
1-Kredi kartı sözleşmesi
2-Hesap ekstresi
3-Ödeme belgesi

Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Yazarı- Editörü Mehmet İmrek hazırlamıştır.
Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Ürün veya Hizmet Sınıflandırmaları
1. Bireysel Krediler
1.1. Tahsis Ücreti
1.2. Ekspertiz Ücreti
1.3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti
2. Mevduat/Katılım Fonu
2.1. Hesap İşletim Ücreti
2.2. Para Çekme Ücreti
3. Para Transferleri
3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti
3.2. Havale Ücreti
3.3. Swift Ücreti
4. Kredi Kartları
4.1. Yıllık Üyelik Ücreti
4.2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
4.3. Kart Yenileme Ücreti
4.4. Nakit Avans Çekim Ücreti
5. Diğer
5.1. Kiralık Kasa Ücreti
5.2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti
5.3. Fatura Ödeme Ücreti
5.4. Arşiv - Araştırma Ücreti
5.5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti
5.6. Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti
5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler
5.8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler - See more at: http://tuketicihukukuakademisi.blogspot.com.tr/p/finansal-tuketicilerden-alinacak.html#sthash.DGdXJ9c0.dpuf
Resmi Gazete 3 Ekim 2014 Cuma Sayı No:29138
Resmi Gazete 3 Ekim 2014 Cuma Sayı No:29138
Resmi Gazete 3 Ekim 2014 Cuma Sayı No:29138
Resmi Gazete 3 Ekim 2014 Cuma Sayı No:29138
Resmi Gazete 3 Ekim 2014 Cuma Sayı No:29138
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets