Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

15 Ağustos 2014 Cuma

Kredi Dosya Masraflarını Geri Alırsınız


KREDİ DOSYA MASRAFLARINI GERİ ALABİLMENİN EN KESTİRME YOLU

Kredilerden  alınan “dosya  masrafı, ekspertiz,  kredi  yeniden yapılandırma, refinansman bedeli, manuel komisyon ücreti bedeli, vb.” bedeller bir yasal dayanak olmadan bankalar tarafından alındığından, banka tarafından alınmış tüm bu bedelleri geri alabilirsiniz. Kredi borcunu bitirmiş olan tüketiciler ayrıca “İpotek Fekki” kesintisini de geri alabilirler.


Diğer önemli husus ise sigorta kesintileridir. (Hayat Sigortası, İşsizlik Sigortası, Kredi Mevduat Hesabı Güvence Sigortası, Konut Eşya Planı Sigortası vb.) gibi sigortalar zorunlu değildir. Banka tüketici ile müzakere etmeden bu tür sigortaları yapamaz. Ayrıca kredi aldığınız banka yerine farklı bir bankanın veya sigorta şirketinin güvence teminatından yararlanabilirsiniz.
(DASK Sigortası Yasa gereği zorunludur, banka zorunlu kesinti olarak alabilir .)

Kredi  sözleşmesinin onaylı bir nüshasını banka tüketiciye vermek zorundadır. (5411/76- (1)Md.)

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilere satıcı/ sağlayıcıya ihtar yükümlülüğü getirmemiştir. Bu kanunun 5.md.’si (Haksız Şart) Tüketici ile müzakere edilmeden sözleşmede yer alan bir madde hükmünün tüketiciyi bağlayıcılığı yoktur, hükmündedir. Dolayısıyla sözleşmede tüketici aleyhine dengesizlik oluşturan sözleşme maddesi hükmü hukuken yok hükmündedir. Yine bu madde hükmü ile tüketiciye, bankayı ihbar ve ihtar etme yükümlülüğü getirmemiştir. Tüketicilere tavsiyemiz yükümlülük olmamasına rağmen e-posta, teyitli faks veya iadeli taahhütlü bir mektup ile bankaya ihtarda bulunmanız hukuki açıdan elinizi güçlendirecek, ihtarda bulunduğunuzdan dolayı zamanaşımı süresini bertaraf etmiş olacaksınız... 

Ayrıca diğer önemli bir husus ise şudur; Alacakların zamanaşımı süresi! Borçlar Kanunu 146. maddesi (Eski BK.125. md.) zamanaşımı süresini 10 yıl olarak hüküm altına almıştır. Yani kredi dosya masrafı vb. isimler altındaki alacak ve kredi kartı aidatı kesintilerini geriye dönük olarak 10 sene içinde talep etme hakkı vardır.


Bankalar tarafından talep edilen masrafların HAKLI, MAKUL VE BELGELİ olması zorunludur. Bankalar ve finans kurumları belgelendirilmeyen veya soyut isimler altında tüketicilerden herhangi bir şekilde masraf adı altında ücret talep edemezler. Bankaların tüketicilerle yaptığı sözleşmelerde dilediği biçimde tüketicilerden ve diğer müşterilerden masraf komisyon adı altında ücret isteyebileceğine ilişkin hüküm bulunması bu sonucu değiştirmez.

Bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz.

1-)Bankadan aldığınız kredinin sözleşmesi ile yapılan kesintileri gösteren hesap döküm cetveli veya dekontlarını 10 yıl süre ile mutlaka saklayınız. Çünkü bir haksızlık karşısında hakkınızı arayabilmeniz için bu belgelere ihtiyaç duyacaksınız. Banka bu belgeleri kredi esnasında vermekten imtina ederse mutlaka onaylanmış birer suretlerini isteyiniz. Kaldı ki YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’nin bir kararında Mahkemeye belge sunmayan tüketicinin aleyhine hükmolunan Mahkeme kararını ONAMIŞTIR.

2-)Aldığınız kredi/lerin sözleşme içeriği aynı bankadan olsa bile farklı hükümler içerebilir. Bu durumda yapılan kesintilerin iadesini geri alabilmeniz için ilgili merciye başvuru yaparken ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır.

3-)Banka tarafından yapılan kesintinin miktarı belli ve değeri de 2015 yılı için 2.200 TL’nin altında ise ilçe tüketici hakem heyetine, (Büyükşehir statüsünde ikamet edenler için)

Kesinti miktarı belli ve değeri de 2015 yılı için 2.200 TL’nin üzerinde 3.300 TL’nin altında ise il tüketici hakem heyetine, (Büyükşehir statüsünde ikamet edenler için) başvuruda bulunmak zorundadır.

4-)Banka kesinti miktarı belli ve değeri 3.300 TL’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesinde dava açılmalıdır. Tüketici Mahkemesi bulunmayan illerde aynı sıfatla (ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ)ne başvuru yapılır.

5-)Kredi miktarını hatırlayan, ancak yapılan kesinti miktarını hatırlamayan tüketiciler; Tüketici Mahkemesinde HMK. Md. 107'ye göre “Belirsiz Alacak” davası açabilirler.

6-)Elinizde kredi ve kesintileri gösteren hiçbir belge yoksa Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemesine başvurmadan önce bu belgeleri mutlaka bankanızdan temin ediniz.

7-)Değerleri 2.200 TL’nin altında olan İlçe Tüketici Hakem Heyeti ve değeri 3.300 TL’nin altında olan İl Tüketici Hakem Heyeti Kararları kesindir ve bağlayıcıdır. Taraflar Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı bir üst mercide 15 gün içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Yasal süresinde itirazı yapılmayan veya bir üst merci tarafından onan kararların temyizi kabil değildir. 


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE ULUSLARARASI TÜKETİCİ MEVZUATI


Tüketiciler için bir başvuru mevzuat kitabı.

Hazırlayanlar:

Mehmet İMREK,

Baskı: Bilge Yayınevi 2. Baskı

Kitabı temin etmek için >>>>>> Tıklayınız.


8-)Kesinleşmiş Tüketici Hakem Heyeti kararları ile Tüketici Mahkemesi kararlarını icra marifetiyle tahsil edebilirsiniz. Tüketici Mahkemesi kararlarına “Kesinleşme Şerhi”ni ilgili mahkeme kaleminden mutlaka alınız.

9-)Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi kararları, taraflara ayrı ayrı tebliğ olarak edilmektedir. Hiçbir surette bu karar asıllarını bankalara elden vermeyiniz ve posta yoluyla göndermeyiniz..!

10-)Tüketici Mahkemesinde açılacak dava için HMK. 120. madde hükmü gereği "peşin avans gideri" ödenir. Yine davayı kaybeden taraf AAÜT tarifesi gereğince 2015 yılı için 750.-TL Avukat vekalet ücreti öder. Bu parasal miktarlar her yıl değişmektedir.

11-)EN ÖNEMLİ UYARIMIZ: Hukuk Danışmanlık şirketi adı altında kredilerinizden kesilen dosya masrafı, kredi kartı aidatı ve kayıp kaçak bedelini biz sizin adınıza alıyoruz, bunun için ….. TL ödeyiniz, şeklindeki gelen telefon ve mesajlara itibar etmeyiniz, kimlik ve kart bilgilerinizi vermeyiniz ve ödeme yapmayınız. Bu bir dolandırıcılıktır.

BİLGİ: İstanbul Adli Yargı sınırları içerisinde;
Çağlayan, Anadolu (Kartal) ve Bakırköy Adliye Saraylarında Tüketici Mahkemeleri Bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Genelinde 78 Tüketici Mahkemesi bulunmaktadır.

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN SAYISI ve BULUNDUĞU İLLER
Otomatik alternatif metin yok.
HSYK 1. Dairesi'nin 23/07/2015 tarih ve 1157 sayılı müstemir yetkilerin belirlenmesine dair kararı ile; İstanbul (Çağlayan) Adliyesinde 10, 11 ve 12. nci Tüketici Mahkemeleri kurulmuştur. Salonlar D/Blok, Kat:3 Salonlar D3-127, D3-223 ve D3-226

Bakırköy Tüketici Mahkemesi görev ve yetki alanında (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu ilçeleri bulunmaktadır.) (HSK-19.07.2007 tarih ve 336 sayılı kararı ile)

HSYK Genel Kurul Kararı; 09/03/2014 tarihli ve 129 Sayılı karar uyarınca "BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ'nin yargı alanın, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmesine." karar verildiğinden BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ'nin yetki alanı (BAKIRKÖY, BÜYÜKÇEKMECE, KÜÇÜKÇEKMECE, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAŞAKŞEHİR, BEYLİKDÜZÜ, ESENLER, ESENYURT, GÜNGÖREN ve ZEYTİNBURNU) ilçeleri şeklinde olmuştur.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73/8. Maddesi: “Tüketici Mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.”

Tüketici Hakem Heyeti parasal değerleri her yıl değişmektedir.

SONUÇ OLARAK: Yukarıdaki açıklamalar ve yönlendirmeler bilgi amaçlı olup, hiçbir surette yargı kararı niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla Yargı mercilerine başvurularınızda farklı sonuç almanız halinde Tüketici Hukuku Akademisi’ni bağlayıcılığı yoktur.

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçesi Örneği ve Yargı Kararı Örnekleri İçin Aşağıdaki Butonları Tıklayınız:DOSYA MASRAFI DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN
https://drive.google.com/file/d/0B-OvO7p0X34lTl9vSzh5TURnaXc/view Sol resmin üzerine tıklayınız.AVANS FAİZİ YARGITAY 13. HD. KARARI İÇİN
https://drive.google.com/file/d/0B-OvO7p0X34laXgxYm05a2c3emM/view
Sol resmin üzerine tıklayınız.
   

  AVANS FAİZİ ANKARA 7. TÜK. MAHK. KARARI İÇİN

https://drive.google.com/file/d/0B-OvO7p0X34lOWZFSk43X1puUnc/view

 Sol resmin üzerine tıklayınız.DİĞER ÖRNEK YARGI KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KREDİ BORÇ YAPILANDIRMASINDA TÜKETİCİDEN "ERKEN ÖDEME" CEZASI ADI ALTINDA ÜCRET ALINAMAZ.

6 Ekim 2017 Tarihli ve 30202 Sayılı Resmî Gazete


T.C.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi        
Esas No           : 2017/5836
Karar No        : 2017/6837
Karar Tarihi  : 02.06.2017

MAHKEMESİ : Kayseri … Tüketici Mahkemesi
TARİHİ           : 02.09.2014
NUMARASI    : 2013/3233- 2014/2643

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde ve davacı vekilinin talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun Yararına bozulması istenilmekle incelenmenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalı bankanın Kocasinan şubesinden konut kredisi kullandığını, faiz oranlarının düşmesi üzerine 14.02.2013 tarihinde krediyi yapılandırdığını, yapılandırma işlemi sırasında kendisinden 744,37 TL ücret alındığını, bunun tahsili için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaat ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini ileri sürerek, Melikgazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin 11.11.2013 tarih 2013/3211 sayılı kararının itirazen iptaline, yapılandırma işlemi sırasında kendisinde alınan 744,37 TL'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; davanın reddine karar verilmiş; hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiş, davacı vekilinin talebi üzerine karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edilmiştir.
Davacı eldeki dava ile, yapılandırma masrafı olarak alınan bedelin tahsiline yönelik talebinin reddine dair Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının itirazen iptalini istemiş; mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı kanunun 10/B maddesinde, “Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, dosya ele alındığında, Dairenin geri çevirme işlemi ile dosyaya kazandırılan, davalı bankanın 27.01.2017 tarihli cevabi yazısı ve ekindeki 26.06.2013 tarihli davacıya ait dilekçeden, davacının 14.02.2013 tarihinde kullandığı krediyi yapılandırdığı, yapılandırma işlemi nedeniyle davalı banka tarafından 744,37 TL erken ödeme cezası altında tahsilat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bankanın ancak, zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü düşünüldüğünde, 744,37 TL erken ödeme cezası adı altında alınan bedelin davacıya iadesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, ... 1. Tüketici Mahkemesi'nin 2013/3233 E. 2014/2643 K. Sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 02/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets