Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

3 Ekim 2013 Perşembe

Yargıtay Temyiz Başvuru Dilekçesi örneği


YARGITAY …… HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere

…………………. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


Dosya Esas No  :2012/111
Karar No           :2012/444

Temyiz Talebinde
Bulunan (Davacı)                      : …………………………………... (TC No: ……………………………)
                                               …………….Buraya Adres yazınız …………………………………….

Karşı Taraf                               : ………………………………………………….
Vekili                                       : Av. …………………………………………….
                                               …………….Buraya Adresi yazınız …………………………………….

Karar Tarihi                              : ……/…./201…
Karar Tebliğ Tarihi                    : …../…./201…
Temyiz Başvuru Tarihi               : …../…../201…

Temyiz Konusu                         : İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinin 2011/111 Esas, 01.12.2012 tarih ve 2012/444 Karar sayılı karar hükmünün temyizen bozulması istemini kapsamaktadır.

Kararın Özeti                            :İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinin 2011/111 Esas sayı nolu dava dosyasında davalı yan “Fıstık Otomotiv” den  satın almış olduğum 2011 model ……………… marka ve model otomobilin gizli ayıplar içerdiğini, buna bağlı olarak beklediğim faydaları göremediğimden bahisle ödediğim 48.000,00TL’nin yasal faizliyle birlikte tarafıma ödenmesini yerel mahkemeden dilemiştim.
Yerel mahkeme “bilirkişi” nin iddialarımız doğrultusundaki tespit ve görüşlerini belirten raporuna rağmen talebimize red yönünde hüküm vermiştir.

TEMYİZ NEDENLERİ:
1-)Satın alınan araçta, aracın kullanımı azaltan, beklenen faydaları sağlamayan ve can güvenliği bakımından tehlike oluşturacak gizli ayıplar sebebiyle yetkili teknik servise intikal ettirilmiştir. Yetkili teknik servis araçta motor blogunda çatlaklık ve fren sisteminde aşırı sürtünmeden dolayı oluşan ısınmadan kaynaklı fren sıkışması olduğunu tespit etmiş ve bu arızaların giderilmesinin onarımla mümkün olamayacağını rapor etmiştir.
2-)Yerel mahkeme bu gizli ayıpların bir de “bilirkişi” marifetiyle incelenmesi için aracın bilirkişi Yük. Mak. Müh. Mehmet …….’a teslim edilmesini ve çıkacak rapora göre karar verilmesi için ara karar vermiştir.
3-)Bilirkişi Yük. Mak. Müh. Mehmet …….., raporunda, yetkili teknik servis tarafından da tespit ve rapor edilen gizli ayıpların bulunduğunu ve talebim doğrultusunda mahkemenin karar vermesi yönündeki görüşünü beyan etmiştir.
4-)Yerel mahkeme gerek yetkili teknik servisin ve gerekse de bilirkişinin raporlarını görmezden gelerek hiçbir hukuki mesnet ve dayanakla izahı mümkün olmayacak bir karar ile dilekçemizdeki talebimize red hükmünde karar vermiştir. İzah olunan sebepler bağlamında mahalli mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu hükmünün bozulmasını talep zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ ve TALEP       : Sunulan sebepler ve res’en tespit edilecek sair sebeplerle,
1.     Temyiz talebimizin KABULÜNE,
2.     Yerel mahkeme kararının temyizen BOZULMASI’na karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 01.01.2013

Temyiz Eden (Davacı)
(Ad, Soyad ve İmza)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets