Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

3 Ekim 2013 Perşembe

Gsm tarife ücretleri değişti!

1 Ekim 2013 tarihinde geçerli olacak mobil hat ücret tarifeleri BTK tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu, Erişim ve Tarifeler Daire  Başkanlığı Avea, Turkcell ve Vodafone'nin tarife ücret değişikliklerini kabul ederek onayladı.

Bu yeni tarifeye göre yurt içi kısa mesaj servis ücretinin 1 Ocak 2014 tarihine kadar 41,54 Krş/Mesaj olarak uygulamasına devam edilmesi kararını aldı.

BTK Kararı aşağıdadır.


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi : 23.09.2013
Karar No : 2013/DK-ETD/528
Gündem Konusu : Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi.
KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü, 6’ncı ve 14’üncü maddeleri; 04/04/2005 tarihli ve 2005/179 sayılı Kurul Kararı; Kurumumuz ile Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ ile ayrı ayrı akdedilen İmtiyaz Sözleşmeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında;
1. Ek’te yer alan “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi”nin 1 Ekim 2013’ten itibaren geçerli olacak şekilde onaylanması,
2. Tarife çizelgesinde yer alan “8.1. Yurt içi Kısa Mesaj Servis Ücreti”nin 1 Ocak 2014 tarihine kadar halihazırdaki azami ücret olan “41,54 Kr/Mesaj” olarak uygulanması
hususlarına karar verilmiştir.
MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ
AZAMİ ÜCRET TARİFESİ
(01/10/2013)
HİZMETİN
TÜRÜ
ABONE HİZMETLERİ İLE İLGİLİ AZAMİ TARİFELER
1. YURT İÇİ ARAMA ÜCRETİ
1.1. Mobil Şebekelerden Sabit Şebekelere
43,89 Kr/Dakika
1.2. Mobil Şebekelerden Mobil Şebekelere
43,89 Kr/Dakika
2. YURT DIŞINI ARAMA ÜCRETİ
4,63 TL/Dakika
3. İSİM/ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
17,57 TL/İşlem
4. HAT DEVİR ÜCRETİ
8,78 TL/İşlem
5. NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ
52,69TL/İşlem
6. SİM KART DEĞİŞİKLİĞİ
6.1. Garanti Kapsamında Değişim
8,78 TL/İşlem
6.2. Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeni ile değişim
43,90 TL/İşlem
7. ABONE İSTEĞİ İLE AÇMA
8,78 TL/İşlem
8. KISA MESAJ SERVİS ÜCRETİ
8.1. Yurt içi Kısa Mesaj Servis Ücreti*
33,25 Kr/Mesaj
8.2. Yurt dışı Kısa Mesaj Servis Ücreti
83,08 Kr/Mesaj
9. POSTA İLE İLETİLEN AYRINTILI FATURA ÜCRETİ
60,97 Kr/Sayfa
10. BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİS ÜCRETİ
1,32 TL/Dakika
* 8.1. Yurt içi Kısa Mesaj Servis Ücreti 1 Ekim 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında 41,54 Kr/Mesaj olarak uygulanacaktır.
1. Yukarıda yer alan tarifelere %18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve %25 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dâhildir. KDV ve ÖİV oranlarında yapılacak değişiklikler tarifelere yansıtılır.
2. Uzun ücretlendirme periyodu kurgusuna sahip abonelik paketleri kapsamında yapılan aramalarda, 1 dakika ve 1 dakikadan daha kısa süreli görüşmeler için mobil şebekelerden sabit şebekelere ve mobil şebekelerden mobil şebekelere doğru aramalara yönelik olarak yukarıda belirlenen (KDV ve ÖİV dâhil) tarifeler kapsamında ücretlendirme yapılır.
3. Mobil şebeke işletmecileri, tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce Kurum’a bildirmekle yükümlüdürler.
4. Mobil şebeke işletmecileri ifadesiyle Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. firmaları belirtilmektedir.

Kaynak: http://www.tk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/2013_DK-ETD-528.pdf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets