Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

1 Ekim 2013 Salı

Bankanız Kredi Kartınızı İptal Etmiyor Mu?hâkim olandır. Kimden veya kimi kastettiğime gelince az çok tahmin etmişsinizdir. Bizdeki bankacılık sektörünü anlatmaya çalışıyorum.Zorba, kelime anlamı olarak kanun kural tanımayandır. Zorbalık ise kaba kuvvete başvurarak veya tüm kuralları çiğneyerek kendi gücünü kullanıp duruma
Bilinen şu ki hukuk düzeninin iyi işlemediği ve uygulanmadığı yerde zorba kendi hukukunu ( ! ) devreye sokar. Bugün olduğu gibi… aslında dün de öyleydi!
Hâlbuki hukukun temel esası zayıfın aleyhine bozulan dengeyi sağlamaktır, korumaktır. Ancak bu gelinen noktada bunu konuşmak bir hayalperestliktir. Çünkü hukuku, zorba uygulamaz. Neden? Ee işine gelmezde ondan. Peki, o zaman hukuku kim uygular? Tabii ki hukuka uyan, hukukun herkes için var olduğu olgusuna inanan uygular.
Bankacılık sektörü diğer sektörlere nazaran daha agresiftir. Belki sektörün konumu veya konjonktür bunun böyle olmasını gerek görmüştür. Fakat asla ve asla kontrol edilemeyen bir güç olması ise hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir şeydir. İşte bunun içindir ki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca disipline edilmesi gerektiği kuralına tabi tutulmuştur. Ancak bugün durum bunun aksini göstermektedir.

Birçok uyarı ve yargı kararlarına rağmen bankacılık sektörü kendi başına hareket etmektedir. Bu herkesin malumudur. Aksini söyleyecek olanında bunu saflığından söylediğini şahsen kabul ederim. Her türlü iyi niyet girişimi eğer karşılık bulmuyorsa bunu söyleme hakkını da doğal olarak kendimde bulurum.
2010 yılının Aralık 17’sinde Resmi Gazetenin 27788 sayı nolu sayısın da yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinde “bundan böyle kredi kartı iptal başvuruları bankaların şubelerinde form doldurularak yapılması” gerektiğini hüküm altına almıştı. Bu yönetmeliğin 2. Maddesine göre “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği”nin 18. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi ve yayımlanarak yürürlüğe girmesi hükmü sağlanmıştır. Şöyle ki;
Şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur.”
Bugün hangi bankaya giderseniz gidin bunun böyle olmadığına şahit olursunuz. Yani kart iptali için gittiğiniz bankanız yasalara uymamak için direnmekte ve bunu açık açık çiğnemektedir. O zaman bankanın buna uymasını sağlamak için görev siz tüketicilere düşmektedir. Aşağıdaki yolu izleyerek bankayı zorda bırakabilirsiniz. Nasıl mı? Sıralayalım…
1.   Kredi kartınızın iptali için “Bankanın Genel Müdürlüğü”ne gönderilmek üzere bir başvuru dilekçesi yazınız ve bunu iadeli taahhütlü mektup ile gönderiniz. Posta gönderisinin alıcı adının altına “Kredi Kartı İptal Başvurusu” yazmayı ihmal etmeyiniz.
2.   Kredi kartınızın ait olduğu bankayı “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”na yazılı olarak şikâyet ediniz. Dilekçenizi iadeli taahhütlü mektup ile gönderiniz. Posta gönderisinin alıcı adının altına “…………. Bankasını Şikâyet Başvurusu” yazmayı ihmal etmeyiniz.
3.   Ayrıca, Bankanızı ve BDDK’yı birlikte TBMM Dilekçe Komisyonu’na şikâyet ediniz.
Bu başvurularınız için dilekçe örnekleri ve iletişim adresleri aşağıdadır.

Bankaya Kredi Kartı İptal Başvuru Dilekçesi Örneği;
Dilekçenizi 2 nüsha olarak yazınız. Birini kendinizde posta ekleriyle birlikte saklayınız. Diğerini iadeli taahhütlü mektup şeklinde aşağıdaki adrese gönderiniz.

Adres;
(Bankanızın Genel Müdürlük adresini yazınız.)


…………………… Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü’ne
Tarih; …. /…. /201..

Konu:Kredi Kartı İptal Başvurusu.

………………………………………. nolu Bankanıza ait kredi kartı müşterisiyim. Artık bu kartımı kullanmak istemiyorum. Şubenize yaptığım başvuruda “kredi kartı iptal formu” tarafıma verilmemiştir. İşbu nedenle bu başvuruyu yapmak zorunda kaldım. Dolayısıyla yukarıda numarası yazılı kredi kartımın iptal edilmesini istiyorum. Aksi halde hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyeceğimi bildiririm.
Gereğini dilerim.

Kredi Kartı İptal Başvurusunu (Yapan)
(Ad, Soyad ve İmza)


Adres          :
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Bankayı BDDK’ya Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği        ;
Dilekçenizi 2 nüsha olarak yazınız. Birini kendinizde posta ekleriyle birlikte saklayınız. Diğerini iadeli taahhütlü mektup şeklinde aşağıdaki adrese gönderiniz.

Adres;
(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:161 B Blok 06680- Kavaklıdere/Ankara)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı’na
Tarih; …. / …. /201..

Konu: …………………. Bankası A.Ş. hk.
                                 …………………. Bankasına ait ……………………………. nolu kredi kartı kullanıcısıyım. Artık bu kartımı kullanmak istemediğimden iptal başvuru yapmak için bankanın ………………… Şubesine bizzat giderek “kredi kartı iptal formu” istedim. Görevli bu formun olmadığını ve böyle bir uygulamaların olmadığını bana sözlü olarak söyledi.
                                 Bu bağlamda ……………… Bankası yürürlükteki yasa hükmüne aykırı davranmaktadır. Dolayısıyla adı geçen bankanın cezalandırılması ve mevzuat hükmünde uygulamanın sağlanması için denetlenmesi gerekir. İşbu yazılı talebim bu amaçlıdır. Bu sebeple başvurumun neticesi hakkında da tarafıma yazılı bilgi verilmesini istiyorum.
                                 Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.
                                 Saygılarımla,
Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)


Adres          :
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..


TBMM Dilekçe Komisyonuna Başvuru Dilekçesi Örneği;
Dilekçenizi 2 nüsha olarak yazınız. Birini kendinizde posta ekleriyle birlikte saklayınız. Diğerini iadeli taahhütlü mektup şeklinde aşağıdaki adrese gönderiniz.

Adres;
(Türkiye Büyük Millet Meclisi- Dilekçe Komisyonu, 06543- Bakanlıklar/Ankara)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Komisyonu’na

Tarih; …. / … /201…


Konu           : Kredi Kartı iptal başvurusu hk.

Açıklamalar  :
1.   …………………… Bankasına ait kredi kartı kullanıcısıyım.
2.   Bu kredi kartımı iptal etmek için adı geçen bankanın ………….. şubesine …. / … /201.. tarihinde bizzat gittim.
4.   Dolayısıyla adı geçen bankayı BDDK’ya şikâyet ettim.
5.   Hâlbuki adı geçen bankayı BDDK’ya şikâyet etmeye gerek kalmadan kurumun rutin denetlemelerini yapması ve bu uygulamaların yapılıp yapılmadığını yerinde tespit etmesi gerekirdi.
6.   Demek ki BDDK’nın bu denetlemelerini yapmadığını yaşamış olduğum olay açık olarak izah etmektedir.
7.   Bu durumda hem banka hem de üst kurul olan BDDK yasalara birlikte organize halinde aykırı hareket etmektedirler. Bu nedenle suç işledikleri de sabittir.
8.   Hâlbuki yasalar eşitliğin ve adaletin sağlanması içindir. Bu bağlamda hukuk devleti içerisinde yasalara uygun hareket etmesi gereken kişi, firma, kurum ve kuruluşların mevcut yasalara aykırı uygulamalarda bulunmaları kabul edilemez bir durumdur.
9.   İzah olunan işbu nedenlerden dolayı Bankacılık Sektörünün ve üst kurulu durumunda ki BDDK’nın kaim yasalara uygun şekilde çalışmalarının sağlanması için Yüce Meclisimizin, Dilekçe Komisyonu’na şikâyet etmek zorunda kaldım.

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.
Saygılarımla,

Şikâyet Edenin
(Adı, Soyadı ve İmzası)
Adres          :
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..


Kaynak gösterilmeden kısmen dahi olsa alıntı yapılamaz.
Hazırlayan: Tüketici Hukuku Akademisi- Mehmet İmrek
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets