Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

23 Eylül 2013 Pazartesi

Mahkemeye "Mazeret" Dilekçesi Örneği


AVUKATLAR İÇİN

............................. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

Dosya Esas No: 201../........

   
DAVACI:
.............................. (TC: ..........................)
VEKİLİ:
Av. .......................... (TC: ..........................)
           ................................................................................... Fatih/İst.

DAVALI:
...................................
VEKİLİ: Av. .......................... (TC: ..........................)
           ................................................................................... Fatih/İst. 

KONU:Mesleki mazeretimizin bildirilmesi hakkındadır.

İZAH VE İSTEM :
    
                              1-) Nezdinizdeki 201...../........... Esas sayılı davanın ....../...../201... günü yapılacak olan duruşmasına aynı günde ve aynı saatlerde ....................... Adliyesindeki davaların duruşmalarına vekil sıfatiyle katılmam zaruri olduğundan katılamayacağım.
                              2-) Mesleki mazeretimin kabulü ile nezdinizdeki davanın, duruşmasının uygun görülecek bir başka güne talik edilmesine ve duruşma gününün UYAP' tan öğrenmemize, aksi yönde bir karar ittihaz edecek ise tebligat masraflarının yatırdığımız gider avansından karşılanarak taraflara tebiliğine karar verilmesine saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederim. ..../..../201...

                                                                                                                                     Davacı (Vekili)
                                                                                                                          Av. ..........................
                                                                                                                                           e-imzalıdır.


******************************************************************

VATANDAŞLAR İÇİN

………………… TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE


DOSYA NO:201.../…….. Esas


Mazeret Beyanında
Bulunan (Davacı/Davalı):………………………. (TC Kimlik No:……………………….)
                               .................................................. 
                                              

Karşı Taraf (Davacı/Davalı):………………………………….
                                                       .............................................................................................
Vekili:Av. ……………………..
        .......................................................................................
                                              

Konu:Mazeret Bildirimidir.

İzah ve İstem:


2-)Nezdinizdeki 201...../........... Esas sayılı davanın ....../...../201... günü yapılacak olan duruşmasına aynı günde ve aynı saatlerde ağır hastalığım nedeniyle.................... Hastanesindeki hekim kontrollerine katılacağımdan, duruşmaya katılamayacağım. (DELİL: Hastane Raporu)

3-)İşbu mazeretimin kabulü ile nezdinizdeki davanın, duruşmasının uygun görülecek bir başka güne talik edilmesine ve duruşma gününün tarafıma tebliğine, karar verilmesine davacı/davalı sıfatiyle saygılarımla  arz ve talep ederim. ..../..../201...

Mazeret Beyanında
Bulunan (Davacı/Davalı)

(Ad, Soyad ve İmza)
EK: 
1-)...... TL'lik Posta Pulu.
2-)Hastane Raporu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets