Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

23 Eylül 2013 Pazartesi

Erken Ödeme Bedeli (Tüketici Mahkemesi Dilekçe) Örneği


………………… (     ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NEDavacı                                   : …………………………………… (TC. Kimlik No: …………………………………. )
Adres                                    : (Buraya adresinizi yazınız.)

Davalı                                    : (Buraya Bankanızı yazınız.)
Adres                                    : (Buraya Bankanın Genel Müdürlük adresini yazınız.)

Konu                                     : Kredinin yeniden yapılandırılması nedeniyle banka tarafından “erken ödeme bedeli” ve “ödeme planı değişikliği” adı altında toplam olarak alınan ………………. .-TL bedelin; alındığı tarihten, davanın neticeleneceği tarihe kadar mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesi isteminden ibarettir.

Açıklamalar                         :
1.     ……………………….. Bankası, ……………………… Şubesinden …../…./20… tarihinde, % …… aylık faiz ve ………….. ay vade ile ……………. Kredisi olarak …………………….. .-TL kredi aldım.
2.     Aldığım bu kredinin taksitlerini düzenli olarak öderken, kredi faizlerinde oluşan düşüşten ben de yararlanmak için yeniden yapılandırma isteğiyle kredi aldığım bankaya başvurdum.
3.     Ancak, banka benden bu yeniden yapılandırma esnasında hiçbir ön bilgi vermeden ve sözleşmede de açık olarak belirtilmemesine rağmen “% 2 erken ödeme bedeli” ve “ödeme planı değişikliği” adı altında “…………….. .-TL” toplam bedel kesintisi yapmıştır. Alınan bu bedeller haksız ve hukuksuzdur.

Hukuki Sebepler                :4822 ile değişik, 4077 Sayılı TKH. Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Sübut Deliller                      :Kredi sözleşmesi, taksit ödemeleri dekontu, ödeme planı değişikliği bedeli ödeme dekontu, banka sistem kayıtları, ihtarname, posta gönderi ekleri, tanık, bilirkişi incelemesi ve sair deliler.

Netice- i Talep                    :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü;
1.     Ödeme Planı değişikliği ve erken ödeme bedeli adı altında “……………. .-TL” olarak alınan bedelin banka tarafından alındığı tarihten, davanın neticeleneceği güne kadar olan süreye; mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesine
2.     Tüm yargılama giderlerinin davalı yan üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini Saygılarımla arz ve talep ederim.
Davacı
(Ad, Soyad ve İmza)


Ekler                      :
1.Kredi Sözleşmesi,
2.Kredi taksit ödemeleri dekontu
3.İhtarname
4.Posta gönderi ekleri
5.Ödeme planı değişikliği ödemesi dekontu

Önemli Not: Kaynak gösterilmeden kısmen dahi olsa alıntı yapılamaz.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets