Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

10 Eylül 2013 Salı

Elektrik faturası fazla bedellerin geri iadesi İHTARNAME'si


Not: Aşağıdaki örnek dilekçe TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek yayınlanabilir.

Elektrik Piyasası Kanunu: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330-14.htm

İHTARNAMEDİR

İhtar Edilen (Muhatap)                           : …………………… Elektrik Dağıtım A.Ş.
                                                           ………………………………………………………………………………………………

İhtar Eden (Keşideci)                             : Buraya Ad ve Soyadınızı Yazın
                                                           ………. Buraya Adresinizi Yazın ………………………………………………….

İhtarın Tarihi                                        : …./…./2013

İhtarın Parasal Değeri                           : …………………. TL

İhtarın Konusu                                      : Bilgilendirme yapılmadan ve onay alınmadan tek taraflı yapılan tarife ve sözleşme değişikliği ile yapılmış ayıplı hizmet ihlalinin ortadan kaldırılması ihtarıdır.

Açıklamalar                                          :


Sayın Muhatap; İşbu ihtara mucip aşağıdaki hususlar tarafınızca ihtar edilmiş olup gereği hususunda ihlalin giderilmesi, zararlarımın tazmin edilmesi ve abonelik sözleşmesinin karşılıklı irade beyanı ile yeniden düzenlenmesi ve teşmilini havidir. Şöyle ki;
1.     İşletme kodu ………………., abone numarası ………………………, ve mevcut tarife kodu …………….. olan …………………………………………….. adına kayıtlı elektrik aboneliğim bulunmaktadır.
2.     …../…../2013 tarihli son dönem faturam tarafıma …………………….. TL olarak tahakkuk etmiştir. Halbuki sistem kayıtlarınız incelendiğinde de görüleceği gibi aylık tüketim miktarım ……… kw ve yaklaşık ortalama faturalamalarım …………. TL civarlarındadır.
3.     Son dönem faturam ve önceki dönem faturalarım karşılaştırma yapıldığında son dönem faturamın çok yüksek olarak tahakkuk ettiği barizdir. Bunun sebebiniaraştırdığımda ve basına yansıyan şekliyle öğrendiğimde firmanız tek taraflı tarife değişikliğine gitmiş ve 3 zamanlı tarife fiyatları uygulayarak faturalama yapmıştır.
4.     Butek yanlı tarife değişikliği hakkında tarafım bilgilendirilmemiş ve onayım alınmamıştır. Dolayısıyla sözleşmenin tarafınızca tek yanlı olarak ihlal edildiği bu şekliyle açıktır. Bu ayıplı hizmetiniz sebebiyle benden alınan haksız ve hukuksuz fazla bedellerin alındığı tarihten itibaren yasal faizin eklenerek toplamının tarafıma iadesini isteme hakkım doğmuştur.
5.     Yasal dayanak; 4077 Sayılı TKH Kanun,6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili tüm mevzuat.
Sayın Muhatap; İşbu açıklanan sebepler mucibince;
     I.        Fazladan alınan bedellerin alındığı tarihten itibaren mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesini,
    II.        Sözleşmenin şimdilik tarafıma yapacağınız bilgilendirici tebligatın yapılmasına kadar eski haliyle aynen devamını,
  III.        Tarife değişikliğinin tarafınızca yapılacak bilgilendirme tebligatından sonra tarafımca onaylayarak tarafınıza bildirdiğim beyan ile aynen uygulanmasını ve teşmilini,
aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederim.

Keşideci
(Ad, Soyad ve İmza)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets