Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

1 Eylül 2013 Pazar

Son BDDK düzenlemesi zaten yeni tüketici kanun taslağında var!

 
BDDK son düzenleme ile bankaları deyim yerindeyse hizaya getirmeye çalışmaktadır.

BDDK bankacılık hizmetleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gitmiş ve 1 Eylül 2013 tarihinde bu düzenlemelerin uygulanması için resmi gazetede yayımlamıştır.

Bu yeni düzenleme ile bankalar faiz ve ücrette yapacağı değişiklikleri tüketiciye 30 gün öncesinde bildirme ve onayını alma kaydıyla değişiklik yapabileceklerdir.

Tüketiciye 15 gün içinde bu bankacılık işleminden vazgeçme hakkı getirilmiştir.


Hakem heyetlerine başvuru süreleri 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.
Hakem heyetlerine başvurulardaki parasal sınırın alt sınırı 2.000 TL olmuştur. Ve bu karara bankaların uyma mecburiyeti getirilmiştir.

TBB, Hakem heyetlerinde bundan böyle bddk temsilciside yer alacaktır.

Bu tebliğ hükümlerine uymayan banka 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Bankalarda müşteri şikâyetleri için “Şikâyet başvuru formu” bulundurulacak.

Bankalar buna uyacak mı!

Tüm bu olumlu düzenlemeler ilk bakışta her şeyin tüketici lehine olduğu şeklinde bir algı yaratsa da aslında bunun böyle olmadığı ilerideki safhalarda yapılacak banka uygulamalarında görülecektir. Çünkü Hakem heyetleri TBB bünyesinde kurulmuş bir iç mekanizmadır. Bugüne kadar heyetin oluşumunda yer alanlar yalınızca banka temsilcilerinden oluşmaktaydı!!!

Şimdi bu yeni düzenleme sadece bddk temsilcisinin de bu heyet içerisinde yer alacağı şeklindedir. Bunun uygulamada çokta rasyonel sonuçlar getireceği konusunda kuşkular her zaman ki gibi tüketici zihninde yer alacaktır. Binaenaleyh üst kurul bddk bugüne kadar ki uygulamalarında bankaların ve bankaların üst birliği olan TBB’nin üzerinde pek etkili olmadığı bilinmektedir. Taa ki Sayın Başbakan’ımızın son açıklamasına kadar. Bu açıklamadan sonra bddk cesaretlenmiş, kendine özgüvenini yeniden kazanmış bir şekilde ve kararlılıkla adımlar atmaya başlamıştır.

Bankacılık hizmet kalemlerinden alınan ücretlerin fahiş ve rekabet kurallarına aykırı olduğu Rekabet Kurulu’nun 12 banka hakkında başlattığı ve karara bağladığı son kararına göre bankaların ücret belirlemede tek fiyat uygulamasına gittiği tespit edilmiştir. Ki bu 12 bankaya toplam 1 milyar 116 milyon 957 bin 468,76 lira ceza verdi. Yani diğer bir deyişle huylu huyundan vazgeçemeyecektir.

Buna göre bankalar bugüne kadar uyguladıkları tek tip fiyat uygulamasını yine uygulayabileceklerdir.

Vaktiyle tüketicilerden gelen şikâyetler ve tüketici derneklerinin haykırışları maalesef kulak ardı edilmiş ve olay örtbas edilmeye çalışmıştı. Ama bu fazla sürmedi ve gerçekler gün yüzüne tüm çıplaklığıyla çıkıverdi…

Ama bugün gelinen nokta şunu açıkça gösteriyor ki; bankalarımız ne kadar saf ve duru gibi görünmeye çalışsalar da bildiğimiz gibilerdir, değişmezler değiştirilemezler.

Bankalar tacir’dir; verdikleri hizmet karşılığında “makul” bir ücret alabilir…

TTK. Md. 20’ye göre bankaların ücret isteme hakkının bulunduğu hüküm altına alınmıştır.

Fakat burada asıl sorun ücretin alınıp alınmaması meselesi değildir. Zira hiç kimsenin de banka bana hizmet etsin ama bunun için benden ücret almasın gibi bir söylemi olacağını sanmıyorum.

Sorun ücretin kanunda belirtilen “makul” ölçülerde olmadığıdır. Banka bu ücretleri tüketiciye bildirmesi veya görülebilir bir yerde sergilemesi gerekirken bundan kaçınarak gizli ve iyi niyetli olmayan uygulamalar ile almaktadır. Bu hem ticari etik açısından hem de Türk Medeni Kanununda belirtilen dürüstlük ve iyi niyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla burada bankaların üst denetleyici ve düzenleyicisi konumunda bulunan bddk’ya çok büyük görev düşmüş fakat bugüne kadar olumlu denebilecek adım atılamamıştı. İşte şimdi bugün bu adım atılmaya çalışılmaktadır.

Görüldüğü üzere buna bir tacir meselesi gözüyle bakılmaması gerektiği, bakılamayacağını bddk veya diğer devlet kurumları da görmüş oldular.

TBMM’de bekleyen Yeni Tüketici Kanunu çözüm olacak mı!..

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve halen yürürlükte bulunan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde bireysel tüketici işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların özel kanun olan 4077 Sayılı Kanun çerçevesinde çözümleneceğini hüküm altına almıştır. Burada anlaşılması gereken şu ki; bireysel tüketici işlemlerinde öncelik olarak 4077 sayılı kanuna bakılması gerektiği şeklindedir. Yani bu bir bankacılık işlemidir bankacılık kanunu öncelikle devreye girer veya bu bir tacirin meselesidir dolayısıyla ticaret kanunu hükümlerine bakılır gibi kafa karıştırıcı söylemleri sarf etmek doğru bir tanımlama değildir.

Yeni Tüketici Kanununda birçok değişiklik yapılmıştır. Tüketici açısından bazı koruyucu ek hükümler getirilmiştir.

Örneğin; banka sözleşmeleri 12 punto koyu siyah yazılı olacak. Tüketici aleyhine hükümler içeren maddeler yok hükmünde sayılacak ve tüketici için bağlayıcılığı olmayacak. Hayat sigortası vd. sigortalar tüketicinin bilgisi, rızası ve onayı ile geçerli olacaktır. Tüketici bu sözleşmeden 15 gün içinde vazgeçebilecektir. Banka aidatı olmayan kredi kartını tüketiciye verecektir gibi…

Buradan da anlaşılacağı gibi yeni kanun eski kanuna göre maddeleri bakımından sayıca artırılmış ve içerik olarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Önceden bakanlığın açıkladığı ve herkesçe de bilinen bankacılık hizmet kalemlerinden alınan 31 çeşit ücret alındığı açıklanmıştı. Sonradan bunun 60 kaleme ulaştığı şeklinde bakanlık bizzat açıklamada bulunmuştu…

Teşbihte hata olmaz; bankacılığımızı dörtnala koşan bir ata benzetirsek bu hızlı koşan daha sonraları sürücüsünün kontrolünde zapt edilemeyen bir ata dönüşmüştür. Şayet kuvvetler ayrılığı ilkesini bankalar nezdinde değerlendirecek olursak, bu kuvvet erkini elinde bulunduran üst kurul BDDK ve devlet kurumlarının bile elinde kontrol edilemez bir hale gelebiliyorsa varın bunun sonunu siz tahmin edin işte..! Vay tüketicinin haline…

Netice itibariyle tüketicinin haklarının korunması adına bankacılık sektörüyle ilgili hangi düzenleme yapılırsa yapılsın ilk bakışta kulağa hoş geliyor. Fakat yapılan bu yasal düzenlemelerin uygulamasında bir zafiyet oluyorsa adını ne koyarsak koyalım bu yasal düzenlemelerin hiçbir hükmü ve anlamı kalmıyor demektir.

Hepimizin bildiği üzere aslolan yasaya uygun hareket etmektir. Yoksa sırf yasa yaptık diye övünmek bir sonuç getirmeyecektir. Bakalım daha neler göreceğiz neler…
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Şimdi Saat

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets