Sayfalar

Site İçinde Ara

22 Mayıs 2017 Pazartesi

İlamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesi

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME
BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

ESAS NO             : 2014/1
KARAR NO        : 2017/2
KARAR TARİHİ: 17.03.2017


ÖZET: İlamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilip, edilmeyeceği hususundadır.
20 Mayıs 2017 Cumartesi

İstanbulkart depozito bedelinin iadesine karar verilemez.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandığı temassız İstanbulkart'tan alınan depozito bedeli 10 TL mahkemelik oldu.

Günlük hareketli nüfusuyla yaklaşık 16 milyon olan İstanbul'da vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandığı temassız İstanbulkart'tan alınan depozito bedeli 10 TL' nin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvuruda bulundu.

Tüketici Hakem Heyeti başvuruyu haklı bularak  talep ettiği 10 TL'nin tüketiciye iadesine karar verdi. Sözkonusu hakem heyeti kararının iptali için bir üst merci Tüketici Mahkemesinde dava açan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu karara itiraz ederek kararın iptalini talep etti. Ancak İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi, Tüketici Hakem heyeti kararında herhangi bir kanuna aykırılık bulmayarak İETT tarafından açılan itiraz davasını red etti. Bunun üzerine İETT sözkonusu mahkeme kararını da "Kanun Yararına Bozma" istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

15 Mayıs 2017 Pazartesi

Alacaklının haberdar edilmeden icra borcunun ödenmesi.

Alacaklının haberdar edilmeden icra dosyasına ait borcun, borçlu tarafından takipten önce ödenmesi halinde, takip masrafı, faiz ve vekalet ücretinden de sorumlu olduğuna dair Yargıtay 8. Hukuk Dairesi karar verdi.

Özü: Dosya kapsamında bu ödemeden takipten önce alacaklı veya vekilinin haberdar edildiği ispatlanamadığından alacaklı tarafından takip başlatılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Bu durumda borçlunun takip masrafları, icra vekalet ücretinden ve faizden sorumlu olduğu.

14 Mayıs 2017 Pazar

Kesinleşen Tüketici Hakem Heyeti Kararına Karşı Menfi Tespit Davası Açılamaz


Tarafların 15 günlük yasal süre içerisinde Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı itiraz hakkı vardır. Bu karara karşı itiraz edilmez ise karar kesinleşir.


Özü: Menfi tespit davaları gerçekte var olmayan bir borç ya da geçersiz bir hukuki ilişki nedeniyle icra takibine maruz kalması muhtemel olan veya icra takibine maruz kalan bir kimsenin (borçlunun) gerçekte borçlu bulunmadığını ispat için açacağı bir davadır. Dolayısıyla 15 günlük yasal itiraz süresi içinde itiraz edilmediğinden Tüketici Hakem Heyeti kararı kesinleşmiş olur. Bu durumda kesinleşmiş olan Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı "Menfi Tespit" davası açılamaz.

13 Mayıs 2017 Cumartesi

ATM' de kart bilgilerinin 3. kişilerce kopyalanması ile oluşan zarardan banka sorumludurATM’ ye Müdahale Edilmesi- Kart Bilgilerinin Kopyalanması- Bankanın Objektif Özen Yükümlülüğünü İhlal Etmesi Nedeniyle Zararın Tamamından Sorumlu Olduğu.

ÖZÜ: Bankalar objektif özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden doğan hafif kusurlarından dahi sorumludur. Davalı bankanın, davacının kredi kartı ile kullanılarak yapılan harcamaların tamamından sorumlu tutulması gerekir. Davacının kart bilgilerinin kopyalanarak, hesabındaki paranın 3. kişi tarafından sahtecilik yoluyla harcama yapılması vakıası, bankanın objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağının kurulmasına yeterli olan olgular olup, meydana gelen zararın tamamından davalı bankanın sorumlu olduğu.

Ölen kişinin kredi borcunu sigorta şirketi öder

Bankadan kredi kullanan birinin ölümü halinde, kredinin kalan borcunu sigorta şirketi ödemek zorundadır.

Bir tüketici bankadan kredi kullandığı sırada kendisine hayat sigortası sözleşmeside yapılmıştır. Banka, sigorta bilgi formunda sigorta poliçesinin neleri kapsadığını tüketiciye bilgilendirmemiş ve varsa hastalıklarıyla ilgili olarak yazılı bir beyan da almamıştır. Krediyi alan tüketici ölmüş ancak banka kredinin kalan borcunu mirasçıları tarafından tamamının ödenmesini istemiştir. Açılan davada mahkeme bankayı haklı görmüştür.

Mirasçılar temyiz başvurusunda bulunarak davanın bozulmasını istemişlerdir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, temyiz talebinde bulunan mirasçıların temyiz başvurusunu kabul etmiş ve mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. Bu karar emsal olduğundan, bundan böyle hayat sigortası teminatı yaptırmış birinin bankadan kredi kullandığı sırada ölümü halinde mirasçıları kalan kredi borcunu ödemeyecek ve sigorta şirketi kredi borcunu ödeyecektir.

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Başkasına ait kimlik bilgisi ile sahte hat açılması ve manevi tazminat

Başkasına ait kimlik bilgisi ile sahte hat açılması manevi tazminat kararı.

Başkasına ait kimlik bilgileri ile sahte telefon hatları açılmaktadır. Bu hatlar
üzerinden dolandırıcılık ve diğer suçlar işlenebilmektedir. Hatta adına hat açılmış kişi bundan çoğu kez habersizdir ve ancak adına açılan bir icra dosyası ya da işlenen bir suçtan dolayı savcılıktan gelen çağrı yazısı ile haberdar olabilmektedir.

Tüm bu mağduriyetleri yaşamamak için herkesin bir E-Devlet şifresi alması artık şarttır. E-Devlet üzerinden BTK Hat Sorgulaması yaparak adınıza kayıtlı bulunan telefon hatlarını öğrenebileceksiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, vakit geçirmeden Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak gerekir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Şimdi Saat

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleBİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets