Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

15 Eylül 2017 Cuma

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?


1-) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
      Başvurular; 
  •  Bir dilekçe ile bizzat (elden) 

Görüntünün olası içeriği: yazıyapılabileceği gibi, yapılan son yönetmelik (Resmi Gazete: 11 Ağustos 2017 Cuma, Sayı: 30151) değişikliği ile;Tüketici Mahkemesi hangi illerde var.

Tüketici Mahkemeleri.

2017 yılı itibariyle 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında parasal değeri 3.610,00 TL'nin üzerindeki şikayetler için Tüketici Mahkemesinde dava açılması zorunludur. Veya şikayetin parasal değerine bakılmaksızın manevi tazminat talepli şikayetlerde de Tüketici Mahkemesinde dava açılabilmektedir.

Tüketici Mahkemesinde dava açan bir tüketici her türlü harçtan muaftır. Ancak dava açılışında HMK. 120. maddesi gereğince "Peşin avans gideri" alınmaktadır. 

Tüketici Mahkemesi bulunmayan illlerde (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olup bu mahkemelerde dava açılabilmektedir.

Tüketici Mahkemesi bulunan iller aşağıdaki tablodadır.


8 Ağustos 2017 Salı

Emekli maaşına yapılan haczin kaldırılması dava dilekçesi örneği.

Emekli maaşına yapılan haczin kaldırılması dava dilekçesi örneği.
Borç kesinleşmeden önce emekliden maaşına haciz konulması için önceden alınan muvafakkatname mahkemelerce kabul edilmemektedir. Bu nedenle emekli maaşına haciz konulan bir emekli İcra Hukuk Mahkemesinde dava açarak emekli maaşı hesabından yapılan kesintileri geri alabilmektedir. Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/12436 Esas, 02/02/2017 Tarih ve 2017/1233 Karar sayılı kararıda bu doğrultudadır.

5510 Sayılı Kanun’un 93 üncü maddesinde; Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borçlar ve nafaka borçları için haciz konulabiliyor.

Ayrıca haciz işlemi talebinde bulunan yetkili personel hakkında görevi kötüye kullanma ve hakkın, haksız olarak ele geçirilmesi (İhkak-ı hak) suçundan Cumhuriyet Savcığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır. Yine burada haciz işlemini tatbik eden icra memuru hakkında da, Kanuna aykırı işlem yapmak ve görevini kötüye kullanma suçundan Cumhuriyet Savcığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır.

DİĞER EMSAL KARARLAR
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ-2014 YILI KARARI>>>>> İNDİR. (PDF)
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ-2015 YILI KARARI>>>>> İNDİR. (PDF)

3 Ağustos 2017 Perşembe

Emekli maaşına haciz konulamaz.


5510 Sayılı Kanun’un 93 üncü maddesinde; Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borçlar ve nafaka borçları için haciz konulabiliyor.

EMEKLİDEN BORÇ KESİNLEŞMEDEN ÖNCE MUVAFAKKATNAME ALINMASI- EMEKLİ MAAŞINA BLOKE KONULMASI- ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ TALEBİ.

T.C.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi        
Esas No          : 2015/12436
Karar No       : 2017/1233
Karar Tarihi : 02.02.2017

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

25 Temmuz 2017 Salı

İlama dayalı bir alacak, ilamsız takibe konu edilemez.

T.C. 
YARGITAY 
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME
HUKUK GENEL KURULU
KARARI:

"İLAMA DAYALI BİR ALACAK, İLAMSIZ TAKİBE KONU EDİLEMEZ."

Esas No : 2017/2
Karar No : 2017/3
K. Tarihi : 26.05.2017
 


 
Kararı İndirmek İçin >>>>>>>>>>Tıklayınız.

25 Haziran 2017 Pazar

İlamsız takiplerde, icra ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği

İlamsız takiplerde, icra ödeme emrine/borca itiraz 

  • Aşağıdaki dilekçe örnektir. Kesin sonuç vermemesi halinde TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  • İtirazın haklı gerekçelere dayanmaması (haksız itiraz) halinde itiraz eden borçlu taraf  % 20 icra inkar tazminatı ödeyebilir.
  • İcra ödeme emrine, tebligatın borçluya tebliği tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde icra ödeme emrinin gönderildiği icra müdürlüğüne aşağıdaki dilekçe örneği ile itiraz edilmelidir. Aksi halde borç kesinleşmiş olur. 
  •  
  • Takip alacaklısına, borcunuzun olmamasına rağmen yasal itiraz süresini geçirmiş olduğunuzdan dolayı ödemiş olduğunuz tutarı, ödeme yaptığınız tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde "MENFİ TESPİT" davası açarak geri alabilirsiniz.

8 Haziran 2017 Perşembe

Doğalgaz aboneliğinde eski abonenin borcu yeni aboneden talep edilemeyecek

Doğalgaz'da yeni dönem değişiklikleri yürürlüğe girdi.

Önceki abonenin borcu, abonelik başvurusunda bulunan yeni aboneden talep edilemeyecek!


Dağıtım şirketleri, tüketicilere yirmi dört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kuracak.

Dağıtım şirketleri internet sitelerinde tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri, kolay erişim sağlanabilen, yapılan başvuruların tüketiciler tarafından takip edilmesine olanak sağlayan ve tüketici tarafından şikayete konu belgeyi yüklemeye imkan veren bir “Şikâyet Başvuru Sistemi” oluştaracak.


Güncel Yargı kararları ve mevzuat değişikliklerini TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ' nin FACEBOOK sayfasından da takip edebilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken;

Facebook sayfamızı ziyaret ederek "BEĞEN" veya "TAKİP ET" düğmesini  tıklamanız yeterlidir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets