Site İçinde Ara

13 Eylül 2016 Salı

Tüketici Hakem Heyetine gitmeden, E-Devlet veya Posta Yoluyla da başvurabilirsinizTüketici Hakem Heyetine gitmeden, E-Devlet veya Posta Yoluyla da başvurabilirsiniz

Çalışan veya zaman yokluğu sebebiyle çoğu tüketici hakkını arayamamaktadır. Aynı zamanda birçoğumuz, hakem heyetine bizzat gitmek zorunda olduğumuzu bilerek hakem heyetine başvurmakta vazgeçmektedir. Hâlbuki yasalaramız hak arama mücadelesini zorlaştırmak yerine daha da kolaylaştırmıştır.

Tüketiciler bakanlığın web sitesi üzerinden (TÜBİS, E-Devlet) ve posta yoluyla da (Mektup ile) Tüketici Hakem Heyetlerine bizzat gitmeden de başvuru yapılabilmesi mevzuat ile sağlanmıştır.

Bunun için;

22 Haziran 2016 Çarşamba

İstinaf Mahkemeleri Yetki Kararnamesi HSYK Tarafından Açıklandı

İstinaf Mahkemeleri Yetki Kararnamesi HSYK Tarafından Açıklandı!

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 
MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURUBölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanı ve Üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 22/06/2016 tarihli ve 1053 sayılı kararı ile sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

8 Şubat 2016 Pazartesi

Dilekçe Hakkının Kullanılması ve Yasal Haklarımız.

Dilekçe Hakkının Kullanılması ve Yasal Haklarımız. 

Türk Anayasa’sının 74. Maddesi, vatandaşa kamu kurumlarına, yetkili makamlara ve T.B.M.M. ye yazı ile başvurma hakkı vermiştir... Ve aynı zamanda son yapılan değişiklik ile başvuru yapılan makama, vatandaşların kendileriyle ilgili başvuruların sonucunu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir, hükmünü amirdir. Anayasanın verdiği bu hakkı 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu munzam bir düzenleme maddeleri ile hüküm altına almıştır.
10 Ocak 2016 Pazar

Belirsiz alacak olarak açılan dava da, davacı bilirkişinin tespit ettiği miktar üzerinden dava dilekçesinde belirttiği talep miktarını azaltabilir.

Belirsiz alacak olarak açılan dava da, davacı bilirkişinin tespit ettiği miktar üzerinden dava dilekçesinde belirttiği talep miktarını azaltabilir.

Belirsiz alacak olarak açılan dava da davacı, aldığı konut kredisinde davalı bankanın masraf kesintileri yaptığını, ancak zorunlu masrafların neler olduğunu yargılama sırasında ortaya çıkacağını belirterek şimdilik 1.000 TL'sinin davalı bankadan tahsilini talep etmiştir.

Mahkeme dosyayı bilirkişiye vermiştir. Bilirkişi 94,29 TL masraf kesintisi yapıldığını tespit etmiştir. Alacaklı davacı talep miktarını azaltarak bilirkişinin belirlediği miktar üzerinden karar verilmesini mahkemeden dilemiştir. Mahkeme 94,29 TL'nin iadesi ile karşı taraf  bankanın kendisini avukatla temsil ettirdiğinden bahisle maktu avukatlık ücreti üzerinden vekalet ücreti ödenmesine hükmetmiştir.

9 Aralık 2015 Çarşamba

Ayıplı malda satıcının sorumluluğu ve tüketicinin seçimlik hakları.Ayıplı malda satıcının sorumluluğu ve tüketicinin seçimlik hakları.

Önceki yıllara nazaran tüketicilerin hakları konusundaki bilinçlenme oranı oldukça yüksek denilebilecek bir orandadır. Bu çok memnuniyet verici bir gelişmedir. Bunda bazı tüketici derneklerinin çok özverili çalışmaları başlıca etkendir. Her ne kadar tabelalarında tüketici derneği yazan bazı dernekler varsa da, bunların aslında faaliyet alanlarının daha çok para karşılığında firmalara tüketici ödülü adı altında ödül satmalarını da görmezden gelemeyiz..! Bu gibi sözüm ona dernekleri, düzgün ve asıl amacına uygun olarak faaliyet yürüten diğer tüketici derneklerinden ayırıyorum… Bu konuyu bir sonraki yazımda irdeleyeceğim. Neyse biz asıl konumuza dönelim.

4 Eylül 2015 Cuma

Tüketici Hakem Heyetleri ve Yaşanan Sorunlar
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ve YAŞANAN SORUNLAR…

Kuruluş
Ülkemizde, çağdaş Tüketici Yasası 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olarak yürürlüğe girmiştir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2003 yılında 4822 sayılı kanunla günün gereksinimlerine uygun ve daha çağdaş hale getirilmiştir.

14 Haziran 2003 tarihinde önemli ölçüde değiştirilerek yürürlüğe giren yasa, tüketici kredilerinden ayıplı mala, taksitli satıştan kapıdan satışa, promosyondan tüketici hakem heyetlerine, kamusal hizmetlerden, reklamlara kadar birçok konuda yeni düzenlemeler getirmektedir. Daha sonra yapılan ek değişiklikler ile yeni düzenlemeler getirildi. Yapılan tüm bu değişikliklerin amacı, Ulusal Hukuk’u Avrupa Birliği Hukuku’na uyumlu hale getirmek ve küreselleşen yeni ekonomik düzende ortaya çıkan yeni hak ihlâllerine karşı koruma mekanizması getirmektir. 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketici Kanunu ile kapsam bir anlamda daha da genişletilerek yeni haklar getirilmiş oldu.

27 Ağustos 2015 Perşembe

İnternet alışverişlerinde "Geri Al" ve "Değiştir" tuşu imkanı


İNTERNET ORTAMINDA YAPILACAK ALIŞVERİŞLERDE, ALICI TÜKETİCİNİN HATA YAPMASINDAN DOĞACAK MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN FİRMANIN TEKNİK OLARAK "GERİ AL" ve "DEĞİŞTİR" TUŞU İMKANI  SAĞLAMASI ŞARTI GETİRİLDİ.

Sanal ortamda yapılacak alışverişlerin daha güvenli hale gelmesi için son dönemlerde yapılan yeni düzenlemeler ile bazı şartlar getirildi.

İnternet ortamında alışveriş yapacak tüketicilerin kişisel ve banka bilgilerinin kötü niyetli üçüncü şahısların eline geçmemesi için güvenlik zincirinin sağlanmasının yanı sıra bu bilgilerin saklanması sırrı şartı da getirildi. 

Ayrıca  "Elektronik  Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazetenin 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 Sayı nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre alışveriş esnasında hata yapması muhtemel bir alıcı tüketicinin bu işlemi tamamlamadan önce bu hatasını farketmesi durumunda "Geri Al" ve "Değiştir" tuşu ile gerekli düzeltmenin yapması sağlanmış olacaktır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Şimdi Saat

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleBİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets